Een vast arbeidscontract: wat betekent dat?

RedactieAlgemeen

Gefeliciteerd, u heeft een vast arbeidscontract getekend! Wat betekent dit voor u?

Als u een vaste aanstelling heeft gekregen, betekent dat dat uw arbeidsovereenkomst niet meer van rechtswege zal aflopen. U heeft, als werknemer, een sterkere positie gekregen dan vóórdat u de vaste aanstelling had. Na een vaste aanstelling kunt u nog steeds ontslag nemen, maar u moet dan wel rekening houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand. Het is ook mogelijk dat er een andere opzegtermijn in uw contract staat; in dat geval moet u zich daaraan houden.

U kunt echter niet meer zonder reden ontslagen worden. Als uw werkgever u wil ontslaan, heeft hij daar een goede reden voor nodig. Als u en uw werkgever het eens zijn met het ontslag, is er geen probleem. Dat wordt ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd. U maakt dan afspraken over het ontslag met uw werkgever.

Als uw ontslag met langdurige ziekte of met reorganisatie van het bedrijf te maken heeft, vraagt uw werkgever een ontslagvergunning aan bij het UWV. Als uw werkgever deze vergunning krijgt, kan hij u ontslaan. De werkgever moet binnen vier weken laten weten dat u ontslagen wordt; ook moet hij rekening houden met de opzegtermijn.

Als uw ontslag niet met langdurige ziekte of met reorganisatie van het bedrijf te maken heeft, kan uw werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen bij de kantonrechter. Hij moet hier dan wel een goede reden voor hebben. Dit wordt ook wel ‘ontslag om persoonlijke redenen’ genoemd. Deze persoonlijke redenen kunnen zijn: onvoldoende functioneren, ernstig gewetensbezwaar, verwijtbaar handelen of nalatigheid, een verstoorde arbeidsrelatie of veelvuldig arbeidsverzuim. Uw werkgever moet dan een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter, waar hij de reden voor ontslag in beschrijft. Als u het niet met het ontslag eens bent, kunt u schriftelijk verweer indienen. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden of niet.

Bent u ontslagen en wilt u weten of u hier nog iets tegen kunt doen? Onze medewerkers staan iedere werkdag voor u klaar om u te helpen! U kunt ons telefonisch bereiken op 010-4130090. De openingstijden staan op onze website.

RedactieEen vast arbeidscontract: wat betekent dat?