Erkenning van een kind

RedactieAlgemeen

Een kind krijgen brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Nederland heeft vele regels met betrekking tot de totstandkoming van rechten en plichten ten aanzien van het kind. Hierbij is het soms lastig om te bepalen welke regels op uw situatie van toepassing zijn. In dit stuk zal kort worden besproken wat de gevolgen zijn van de erkenning en in welke situaties erkend kan worden.

Tussen de persoon die het kind erkent en het kind zelf ontstaat door de erkenning een juridische band (een familierechtelijke betrekking). Door het ontstaan van deze band krijgt de persoon die het kind heeft erkend verplichtingen waar hij zich aan moet houden. Er ontstaan een onderhoudsplicht totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Daarnaast heeft u na een echtscheiding recht op consultatie, informatie en omgang. Ook worden u en het kind wettelijke erfgenamen van elkaar.
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische ouder. Erkenning gaat echter niet automatisch als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. Erkenning moet dan worden aangevraagd. In deze situatie zijn aan de erkenning een aantal vereisten verbonden. U moet zestien jaar of ouder zijn. U heeft daarnaast toestemming van de moeder nodig indien het kind nog niet de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. Na deze leeftijd hoeft alleen het kind toestemming te geven. Vanaf het twaalfde levensjaar heeft u naast de toestemming van de moeder ook de toestemming van het kind nodig. Ook moet u wettelijk de mogelijkheid hebben om met de moeder te trouwen. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk als u een bloedverwant bent van de moeder. Tot slot mag het kind niet al twee juridische ouders hebben. Als de moeder het kind al door een andere partner heeft laten erkennen, dan kunt u het kind niet meer erkennen. Van deze laatste regel mag uiteraard geen misbruik worden gemaakt.

De moeder mag het verzoek om het kind te erkennen weigeren. In dit geval kan de persoon die het kind wil erkennen vervangende toestemming van de rechtbank verzoeken. De erkenning mag de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind niet schaden. De evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind mag daarbij niet in het gedrang komen. Daarnaast moet de persoon die het kind wil erkennen de verwekker zijn of de biologische vader van het kind (die niet de verwekker is) en een nauwe persoonlijke betrekking hebben met het kind. Hierbij zal de rechter de belangen van de verschillende partijen tegen elkaar afwegen.

RedactieErkenning van een kind