Heb ik recht op loon tijdens ziekte?

RedactieAlgemeen

In de meeste situaties moet de werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen indien u ziek wordt. Soms staan in uw arbeidsvoorwaarden ‘wachtdagen’. In dat geval hoeft de werkgever over de wachtdagen geen loon te betalen. Hieronder leest u hoe lang de werkgever loon dient door te betalen in uw situatie

Vast contract

Indien u een vast contract heeft, moet de werkgever uw salaris gedurende twee jaar bij ziekte doorbetalen. De eerste 52 weken dient de werkgever 70% van uw loon, of het minimumloon indien 70% van uw loon minder is dan het wettelijk minimumloon, te betalen. Het wettelijk minimumloon in 2020 bedraagt € 1.653,60 per maand. Het tweede ziektejaar dient de werkgever 70% van uw loon te betalen, ook als dit minder is dan het minimumloon. Indien uw inkomen daardoor onder het sociaal minimum komt, kunt u een toeslag aanvragen bij het UWV. Als alleenstaande komt u onder het sociaal minimum indien u minder dan € 1.219,09 te besteden hebt. In beginsel geldt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte voor de werkgever voor een periode van twee jaar. Indien de werkgever onvoldoende doet aan uw re-integratie, kan het UWV aan uw werkgever een loonsanctie opleggen, waardoor u mogelijk langer wordt doorbetaald.

Tijdelijk contract

Indien u een tijdelijk contract heeft, dient de werkgever uw salaris gedurende de duur van het tijdelijk contract te betalen. Als uw contract afloopt en u nog steeds ziek bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet u dan ziek uit dienst melden. Als de werkgever dit nalaat, kunt u dit ook zelf doen.

Min-max contract

Bij een min-max contract staat er in uw contract een minimum en maximum aantal uren. Bij een min-max contract bent u dus voor minimaal een bepaald aantal uren en maximaal een hoger aantal uren in dienst. Bij ziekte krijgt u in ieder geval over het minimaal aantal overeengekomen uren uw loon doorbetaald.

Voor alle bovenstaande contracten geldt dat als in uw arbeidsovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde cao een gunstigere regeling staat met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, de werkgever zich daaraan dient te houden. Indien in uw arbeidsovereenkomsten of cao wachtdagen staan, mogen dit er nooit meer zijn dan twee. Vanaf de derde ziektedag heeft u dus in beginsel recht op doorbetaling van uw loon tijdens ziekte. Indien u oproepkracht bent gelden er mogelijk andere regels voor u.

Indien u vragen heeft over de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kunt u ons gedurende onze openingstijden bereiken op 010 – 413 00 90.

RedactieHeb ik recht op loon tijdens ziekte?