Help! Mijn aankoop blijkt defect te zijn.

RedactieConsumentenrecht

Stel, u koopt een product in een winkel, maar wanneer u thuiskomt blijkt dit product defect te zijn. Een wasmachine blijkt bijvoorbeeld te lekken of een laptop gaat niet aan. Vaak wilt u dan zo snel mogelijk er vanaf en uw geld terug, maar dat gaat echter niet zomaar.

Eerst dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het defect te verhelpen of een nieuw gelijk product te leveren. Een uitzonderingsgeval waarbij dit niet nodig is, is als nakoming blijvend onmogelijk is geworden. Dit is het geval als het gebrek niet kan worden hersteld en als gelijke producten niet bestaan. Voor een eventuele reparatie hoeft u niet bij te betalen.

Kan of wil de verkoper het gebrek niet herstellen of geen nieuw product leveren? Dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Dit kunt u doen door terug naar de winkel te gaan en dat aan te geven. Als de verkoper hier niet mee akkoord gaat, kunt u de ontbinding vorderen via een aangetekende brief, waarin u de feitelijke en juridische situatie uiteenzet en het aankoopbedrag terugvraagt. U dient dan wel het defecte product terug te geven.

Mocht u een defect product hebben aangeschaft en komt u er niet uit met de verkoper? Wellicht kan Stichting Rechtswinkel Rotterdam u helpen.

RedactieHelp! Mijn aankoop blijkt defect te zijn.