Kan een omgangsregeling zomaar worden stop gezet?

RedactieAlgemeen

Elke biologische ouder heeft recht op omgang met zijn of haar eigen kind. Indien u niet meer samen bent met de andere ouder van het kind worden afspraken vastgelegd in een omgangsregeling. Een omgangsregeling is alleen nodig als de omgang het kind niet meer ten goede komt. De rechter kan in zo’n geval de omgang met het kind regelen. Het is vanzelfsprekend dat u eerst met de andere ouder onderling afspraken probeert te maken. Mocht dat niet uitpakken zoals gewenst is er de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Als zo’n omgangsregeling door een rechter is vastgesteld kan het zijn dat de andere ouder zich niet aan de regeling houdt en dat de gevolgen daarvan bijvoorbeeld merkbaar zijn bij uw kind of dat u daar veel last van ondervindt. Mocht u een wijziging van de omgangsregeling wensen dient u eerst in gesprek te gaan met de andere ouder. Het is belangrijk dat u dit gesprek voert vanuit het belang van het kind. Het is raadzaam om deze nieuwe afspraken duidelijk schriftelijk vast te leggen en om deze afspraken beiden te ondertekenen. Of stel na het gesprek meteen een e-mail op en vraag de oudere ouder om een bevestiging van de gewijzigde afspraken.

Mocht u dit geprobeerd hebben, maar u komt er niet uit met de andere ouder, dan is het mogelijk om een mediator of advocaat te raadplegen. Indien u er dan nog steeds niet uitkomt kan er naar de rechter worden gestapt om de bestaande omgangsregeling stop te zetten. Deze maatregel wordt niet zomaar toegepast door de rechter. Het is van groot belang dat u aan kunt tonen dat u veel ondernomen heeft om er samen met de andere ouder uit te komen. De rechter heeft vier wettelijke redenen om de omgangsregeling stop te zetten. Er moet voldaan zijn aan een van de vier onderstaande voorwaarden.

  1. De omgangsregeling kan stop gezet worden vanwege de ontwikkeling van het kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval het kind zware psychische belasting ondervindt, waardoor onrust en spanning ontstaat.
  2. De rechter kan de omgangsregeling ook stopzetten als de andere ouder de afspraken die in de regeling staan niet kan nakomen. Dit kan zich uiten in het hebben van andere prioriteiten of dat er op een andere manier een onveilige situatie van uw kind ontstaat.
  3. Mocht uw kind ouder zijn dan twaalf jaar, dan is het ook mogelijk dat uw kind zelf bij de rechter aangeeft dat hij of zij niet meer wil om gaan met de andere ouder.
  4. Tot slot is er een rest categorie. De rechter heeft hier de mogelijkheid om vanwege zwaarwegende omstandigheden de omgang stop te zetten. De rechter houdt daarbij rekening met de omstandigheden van het geval.

Het kan lastig zijn om in te schatten welke situatie op u van toepassing is. Mocht u vragen hebben of advies willen, dan kunt u ons bellen. Wij kunnen u ook helpen met het vinden van een geschikte advocaat.

RedactieKan een omgangsregeling zomaar worden stop gezet?