Kan een tijdelijk contract eerder worden beëindigd?

RedactieAlgemeen

Wanneer u zelf uw tijdelijk contract wil beëindigen of wanneer de werkgever u tijdelijke arbeidscontract eerder dan de afgesproken datum wil beëindigen gelden daar regels voor. De regels zijn afhankelijk van de situatie en wat er in uw contract staat is opgenomen over tussentijds beëindigen.

Is er in uw contract een proeftijd opgenomen? Dan kunt u gedurende de proeftijd zonder opgaaf van redenen zelf het contract op ieder moment beëindigen. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met een opzegtermijn. Ook de werkgever kan het contract gedurende de proeftijd op ieder moment beëindigen.

Heeft u een tijdelijk contract en is er geen proeftijd opgenomen of is deze al voorbij? Dan kunt u het tijdelijke arbeidscontract alleen eerder beëindigen als dit is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Eerder opzeggen is bij een tijdelijk standaard contract niet mogelijk. Als u volgens uw contract niet eerder mag opzeggen dan mag de werkgever eisen dat u doorwerkt tot de einddatum. Wanneer u dat niet doet kan de werkgever zijn eventueel geleden schade op u verhalen.

Wanneer u uw contract wel eerder kunt beëindigen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn. Meestal geldt een opzegtermijn van één maand. In uw contract of cao kan een andere opzegtermijn zijn afgesproken. U dient altijd door te werken tot de laatste dag van de maand. Heeft u een opzegtermijn van één maand en zegt u bijvoorbeeld op 15 juni uw contract op? Dan dient u door te werken tot en met 31 juli.

Voor uw werkgever gelden striktere voorwaarden met betrekking tot het eerder beëindigen van uw tijdelijke arbeidscontract. Als er in uw contract staat dat deze eerder kan eindigen, dan kan de werkgever eerder opzeggen als hij daar toestemming van heeft van het UWV of de kantonrechter. Uw werkgever kan toestemming aan het UWV vragen wanneer het slecht gaat met het bedrijf of wanneer u langer dan twee jaar ziek bent. Wil de werkgever om een andere reden het tijdelijke arbeidscontract eerder beëindigen? Dan dient de werkgever toestemming te vragen bij de kantonrechter.

Tenslotte kunt u samen met uw werkgever afspreken om het contract eerder te beëindigen. U gaat dan samen met uw werkgever aan tafel om afspraken te maken. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. De beëindigingsovereenkomst dient wel aan een aantal voorwaarden voldoen als u vervolgens aanspraak wil maken op een WW-uitkering.

Voor vragen over het eerder tussentijds beëindigen van tijdelijke arbeidscontracten kunt u ons gedurende onze openingstijden bereiken op: 010 – 413 00 90.

RedactieKan een tijdelijk contract eerder worden beëindigd?