Mediation. Wat is dat nu eigenlijk?

RedactieAlgemeen

Speelt er op dit moment in uw leven een conflict dat u graag wilt oplossen, maar komen jullie er samen niet uit? Een ruzie met de buren over die grote boom in de tuin? Onenigheid met uw werkgever? Of zit u midden in een echtscheiding? U wilt deze situatie graag veranderen, maar u ziet het niet zitten om dit via de rechter uit te vechten. Dan kan mediation een goed alternatief zijn. Hieronder zal worden uitgelegd wat mediation nu precies is en zullen in het kort de voor- en nadelen van mediation worden besproken.

Bij mediation gaat u samen met de andere partij in gesprek en probeert u samen tot een oplossing te komen. Tijdens de onderhandelingen worden de partijen begeleid door een mediator. Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die de partijen zal helpen om tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. De mediator kiest dus niet de kant van een van de partijen, maar blijft neutraal.

Als u graag door middel van mediation tot een oplossing voor de problematische situatie wilt komen, zult u de andere partij moeten vragen of zij dit ook zien zitten. U kunt de andere partij niet dwingen om een mediationtraject te starten. Een belangrijk kenmerk van mediation is namelijk vrijwilligheid. Als partijen er samen voor kiezen om de vervelende situatie via deze weg aan te pakken, zullen partijen waarschijnlijk ook gemotiveerder zijn om er tijd en energie in te steken. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol mediationtraject.

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is vertrouwelijkheid. Dit betekent dat partijen de afspraak maken dat voor anderen geheim blijft wat zij bespreken tijdens de onderhandelingen. Voordat partijen starten met het mediationtraject kunnen zij dit vastleggen in een mediationovereenkomst.

Een groot voordeel van mediation ten opzichte van een rechtszaak is dat een conflict meestal sneller wordt opgelost via mediation. Hierdoor zullen de kosten van een mediationtraject in het algemeen lager zijn dan de kosten van een procedure bij de rechter. Bovendien is de kans dat het contact tussen partijen blijft bestaan of wordt hersteld na afloop van een mediationtraject groter dan na een uitspraak van de rechter.

Het feit dat partijen de nodige tijd, aandacht en energie in de onderhandelingen moeten steken, kan als nadeel bestempeld worden. Partijen moeten samen tot een oplossing komen en zullen zich dus actief op moeten stellen, terwijl bij een gerechtelijke procedure de rechter de eindbeslissing maakt.

Kortom, als u een conflict heeft met iemand met wie u (ook) in de toekomst goed contact wilt houden, bespreek dan samen de mogelijkheid van mediation. Dat kan u vele kosten en kopzorgen schelen.

Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen over mediation of heeft u een andere juridische vraag? Dan kunt u ons bellen op 010-4130090.

RedactieMediation. Wat is dat nu eigenlijk?