Pakketreizen en reisarrangementen

RedactieAlgemeen

Per 1 juli 2018 treedt de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in. De nieuwe richtlijn is uitgebreider en heeft een betere omschrijving van de informatieverplichtingen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel de reisbranche als voor de consument. De belangrijkste veranderingen in deze richtlijn en de gevolgen daarvan zullen kort worden besproken.

Onder andere de begrippen pakketreis en gekoppeld reisarrangement zijn van groot belang. Bij een pakketreis moet er sprake zijn van een combinatie van twee of meer verschillende reisdiensten voor dezelfde vakantie. De reis wordt dus als pakket aangeboden of georganiseerd. Hieronder vallen reizen die als pakketreis bestempeld worden en reizen die met een totaalprijs worden aangeboden. Door de nieuwe richtlijn zullen ook de reizen op maat onder de definitie vallen. De consument kan bij een reis op maat de organisator een pakket laten samen stellen van reisdiensten van andere organisaties. De consument kan de pakketreis ook zelf samenstellen via de website van een organisator. De andere dienst moet tenminste 25% van de totale waarde van de reis uitmaken. De reis moet daarnaast ten minste 24 uur duren of een overnachting bevatten.
Het gekoppeld reisarrangement houdt, zoals de pakketreis, in dat bij de reis een combinatie is gemaakt van ten minste twee verschillende reisdiensten voor dezelfde vakantie, welke tenminste 24 uur duurt of een overnachting bevat. Het verschil met de pakketreis is dat de diensten bij verschillende dienstverleners worden geboekt, waardoor voor de verschillende diensten apart moet worden betaald. Indien voor alle diensten in een keer wordt betaald is er sprake van een pakketreis.

De organisator moet onder de nieuwe richtlijn aangeven of er een gekoppeld reisarrangement of een pakketreis wordt aangeboden. Daarbij moet uitleg worden gegeven over de bijbehorende consumentenbescherming. De organisatie moet vooraf informatie verschaffen met behulp van standaardformulieren. Welke informatie hieronder valt wordt in de nieuwe titel 7A beschreven. Ook moet worden aangegeven wat de reiziger kan doen indien de overeenkomst niet goed wordt nagekomen. Verder heeft de reiziger onder de nieuwe richtlijn het recht op hulp en bijstand, kan de reiziger aanspraak maken op de goede uitvoering van de verschillende reisdiensten en is de aansprakelijkheid van de organisator aangescherpt.

Wie de consument kan aanspreken verschilt per soort reis. Als er sprake is van een pakketreis, is ten minste één aanbieder als organisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reis. Als de consument ontevreden is over de uitvoering, kan deze klagen bij de organisator en eventueel schadevergoeding vorderen. Als er sprake is van een gekoppeld reisarrangement moet de consument zich voor verschillende problemen tot verschillende dienstverleners wenden. Hierdoor is de informatieplicht voor dit soort reizen beperkter. De organisator moet daarom de reiziger vooraf aan de boeking erop wijzen dat geen aanspraak kan worden gemaakt op de rechten die gelden voor de pakketreizen.

RedactiePakketreizen en reisarrangementen