Pensioenen en partners

RedactieAlgemeen

In dit stuk zal ik ingaan op de pensioenregeling die bestaat om de achterblijvende partner van een inkomen te voorzien wanneer zijn of haar partner komt te overlijden. Dit is het nabestaandenpensioen.

Er bestaan drie soorten nabestaandenpensioen:

  • Algemene nabestaandenwet

Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd om zijn of haar nabestaanden van een basisuitkering te voorzien. Hier zitten wel een aantal haken en ogen aan. De belangrijkste zijn dat iemand slechts recht heeft op een uitkering als hij of zij voor minderjarige kinderen zorgt, en/of wanneer de weduwe/weduwnaar arbeidsongeschikt is. De hoogte van de uitkering is 70% van het minimumloon.

  • Aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak

Als de overleden partner in loondienst werkte, kan het zijn dat de nabestaande recht heeft op een aanvullend nabestaandenpensioen. Dit komt bovenop de uitkering van de Algemene nabestaandenwet. De meeste pensioenregelingen hebben een regeling voor een aanvullend nabestaandenpensioen, maar het is zeker wijsheid om dit te controleren.

  • Levensverzekering

Dit is geen pensioen maar een (particuliere) verzekering. Wilt u uw partner verzorgd achterlaten, dan is het afsluiten van een levensverzekering een goede manier hiervoor te zorgen. Dit zorgt ervoor dat als u komt te overlijden, uw partner extra inkomen heeft.

Dan tot slot nog twee bijzondere omstandigheden, namelijk de regeling voor nabestaandenpensioen voor een ex-partner en de regeling voor samenwoners.

In het geval van een echtscheiding krijgt de ex-partner het zogeheten bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat is opgebouwd voor de scheiding, en de ex-partner ontvangt daar dus slechts een gedeelte van. Dit geldt in principe voor mensen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd kan er iets anders zijn afgesproken.

Nabestaandenpensioen is er in principe voor echtgenoten. Samenwonenden zijn dus niet automatisch partner. Pensioenregelingen hebben voor samenwonende stellen vaak aanvullende eisen, zoals dat mensen ten minste 6 maanden samenwonen. Ook kan het zijn dat pensioenfondsen of verzekeraars een kopie van de samenlevingsovereenkomst vragen. Als u wilt voorkomen dat uw partner na uw overlijden geen nabestaandenpensioen ontvangt, moet u dus eerst bekijken wat er in de voorwaarden van uw fonds of verzekering staat, en als het nodig is, moet u uw partner aanmelden.

 

Naar: Prof. mr. drs. Mark Heemskerk: ‘Hoe voorkom je een huilende weduwe zonder nabestaandenpensioen?’ & https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/wat-is-een-nabestaandenpensioen

RedactiePensioenen en partners