ziekteverzuim van het werk

RedactieAlgemeen

Regels en verplichtingen bij ziekte Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen. Verzuimbegeleiding: stappenplan In de … Read More

Redactieziekteverzuim van het werk