(Ver)bouwen? Misschien heeft u een vergunning nodig!

RedactieHuur- en woonrecht

Om een woning te verbouwen, bouwen en slopen heb je vaak een vergunning nodig. Er zijn meerdere redenen waarom de aanvraag van een dergelijke vergunning nodig kan zijn. De Nederlandse staat kan op deze manier er voor zorgen dat de woning qua uiterlijk en functie nog wel in de omgeving past en dus voldoet aan een omgevings- of bestemmingsplan. Ook garandeert het een stukje veiligheid, zo mag een woning na een verbouwing niet het zicht op een druk kruispunt in de weg zitten. Er zijn nog talloze redenen te bedenken waarom we in Nederland niet zo maar alles mogen bouwen. Maar waar dient wel en niet een dergelijke vergunning voor te worden aangevraagd?

Op deze vraag kan niet gemakkelijk een doorsnee antwoord voor worden gegeven. Per gemeente zijn andere regels opgesteld over wat er toegestaan is qua bouwen en verbouwen en of daar al dan niet een vergunning voor nodig is. Let wel op, ook voor de sloop van gebouwen, uitbouwen of zelfs het kappen van bomen zijn vaak vergunningen nodig.

Als u in de gemeente Rotterdam woonachtig bent en u bent van plan te verbouwen, kijk dan eerst even op rotterdam.nl. Hier kunt u er door middel van het invullen van een aantal vragen achter komen of een vergunningsaanvraag nodig is. Bent u woonachtig in een andere gemeente, kijk dan op de website van uw gemeente. Weet u niet of u voor uw verbouwing of sloop een vergunning nodig heeft of heeft u een andere vraag? Wellicht kunnen wij u helpen.

Redactie(Ver)bouwen? Misschien heeft u een vergunning nodig!