Wanneer kan mijn arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd?

RedactieAlgemeen

Heeft u het gevoel dat uw arbeidsovereenkomst onterecht is opgezegd? Misschien heeft u wel gelijk! U kunt in dit artikel lezen op welke gronden de werkgever de arbeidsovereenkomst zeker niet mag opzeggen.

Er zijn een aantal gevallen waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet kan opzeggen. Deze gronden zijn te vinden in art 7:670 BW. Echter, de opzeggronden zijn niet absoluut, wat bekent dat de werkgever wellicht geen toestemming krijgt van het UWV, maar wel nog via de kantonrechter kan proberen de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Let wel op: er zijn gevallen waarbij de opzegverboden niet van toepassing zijn en de werkgever de arbeidsovereenkomst wel kan opzeggen.

 • Indien de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Bij een correcte opzegging tijdens de proeftijd
 • Bij ontslag op staande voet
 • Bij een opzegging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
 • Bij ontslag wegens faillissement

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de tijdens-geboden en de wegens-geboden.
De tijdens-geboden, er kan niet worden opgezegd:

 • Gedurende de tijd dat de werknemer door ziekte zijn arbeid niet kan verrichten
 • Gedurende de zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof, of de periode daarna, waar men arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van die zwangerschap of bevalling
 • Gedurende de tijd dat de werknemer lid is van een ondernemingsraad

De wegens-geboden, er kan niet worden opgezegd enkel om deze reden:

 • Wegens lidmaatschap van een vakbond
 • Wegens het bijwonen van politieke vergaderingen
 • Wegens overgang van onderneming
 • Wegens de omstandigheid dat de werknemer geen arbeid wil verrichten op zondag

Als de arbeidsovereenkomst, ondanks de opzegverboden, wordt opgezegd, dan heeft de werknemer twee maanden de tijd om na de opzegging een beroep te doen op de vernietiging van de opzegging of in plaats daarvan een beroep voor een billijke vergoeding.

 

RedactieWanneer kan mijn arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd?