Aansprakelijkheid bij schade op het werk

RedactieAlgemeen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook op de werkvloer. Het komt geregeld voor dat een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk schade veroorzaakt bij de werkgever of een derde. Deze schade kan klein zijn, bijvoorbeeld wanneer een horecamedewerker een bord laat vallen, maar kan ook grote vormen aannemen. Sommige werknemers stellen  na zo’n ongelukje nog wel eens dat de werknemer voor de schade dient op te draaien en vragen de werknemer om de schade te vergoeden of houden het bedrag van de schade in op het loon van de werknemer. Maar mag dit eigenlijk wel? In dit stuk wordt kort uitgelegd hoe de aansprakelijkheid van de werknemer tegenover de werkgever voor schade op het werk werkt.

 De regeling voor de aansprakelijkheid van de werknemer tegen de werkgever is geregeld in artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek. Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen schade in de uitvoering van de werkzaamheden en schade die niet in de uitvoering van de werkzaamheden is veroorzaakt. Als u bij het uitvoeren van uw werkzaamheden voor uw werkgever schade veroorzaakt tegenover uw werkgever zal dit normaal gesproken door uw werkgever zelf worden vergoed. Dit is niet zo als de schade ontstaat buiten uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als u een machine van uw werk meeneemt naar huis en de machine dan kapot gaat. In dit soort gevallen bent u wel aansprakelijk voor de schade van de werkgever.

Er zijn wel uitzonderingen op de bovenstaande regel. Zo is de werkgever niet aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade, als u de schade met opzet of door bewust roekeloos handelen heeft veroorzaakt. Er is sprake van bewust roekeloos handelen als de schade veroorzaakt wordt doordat u als werknemer risicovolle gedragingen verricht, en u zich bewust was van het risico wat u nam. In deze twee gevallen bent u dus toch aansprakelijk voor de schade, ook al ontstond de schade in de uitvoering van uw werkzaamheden. Het is wel  aan de werkgever om te bewijzen dat de schade door uw opzettelijk of bewust roekeloos handelen is veroorzaakt.

Ten slotte is er nog een mogelijkheid dat u als werknemer toch aansprakelijk bent voor schade die u veroorzaakt bij de werkgever. Dit is mogelijk wanneer in uw arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement andere afspraken zijn gemaakt over de aansprakelijkheid bij schade op het werk. U dient dan wel de mogelijkheid te hebben gehad om u zich tegen deze schade te verzekeren en uw werkgever moet u hier ook op hebben gewezen.

Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen over de aansprakelijkheid tegenover de werkgever voor schade die u tijdens uw werk heeft veroorzaakt of andere juridische vragen, dan kunt u ons bellen op 010-4130090.

RedactieAansprakelijkheid bij schade op het werk