Is een advocaat verplicht?

RedactieAlgemeen

Niet in elke situatie is een advocaat vereist. Dit kan verschillen per soort rechtszaak en daarnaast kan dit ook afhankelijk zijn van welke rechterlijke instantie uw zaak behandelt. In de situaties dat een advocaat niet verplicht is, heeft u alsnog altijd het recht om een advocaat in te schakelen. Hieronder zal een onderscheid worden gemaakt in de civiele procedure, de strafrechtelijke procedure en de bestuursrechtelijke procedure.

Bij de civiele procedure bent u bij sommige zaken verplicht om een advocaat in te schakelen. Civiele zaken zijn vaak zaken tussen burgers of organisaties onderling. Wanneer de zaak bij het kantongerecht wordt behandeld bent u niet verplicht om een advocaat te nemen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan 25.000 euro bedraagt. Ook gaat de kantonrechter over huurzaken en arbeidszaken. Bij alle andere instanties of bij zaken waar de vordering meer dan 25.000 euro bedraagt bent u wel verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht. Dit zijn zaken waarin een burger of organisatie tegenover een overheidsinstantie staat. Ook bij hoger beroep hoeft u in dit geval geen advocaat in te schakelen. Als u verdachte bent in een strafzaak bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Het is in dit geval wel aan te raden om een advocaat te nemen. De advocaat kan controleren of tijdens de opsporingsfase alles volgens de regels gaat. Daarnaast mag hij aanwezig zijn bij het verhoor. Bij kort gedingzaken is een advocaat alleen verplicht wanneer u zelf een kort geding start. Een kort geding is een versnelde procedure. Wanneer u gedaagde bent in een kort geding bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Mocht u nog vragen hebben over wanneer u verplicht een advocaat nodig heeft kunt u ons bereiken op 010 413 00 90.

RedactieIs een advocaat verplicht?