Welke rechten en plichten gelden er voor partneralimentatie?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

echtscheiding-vechtscheiding

Wat is partneralimentatie?

Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Wat is de hoogte van de partneralimentatie?

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Wat is de duur van partneralimentatie?

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Stoppen partneralimentatie bij wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.

Hoe kan ik mijn partneralimentatie wijzigen of beëindigen?

Een wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

Mijn ex-partner kan/wil de partneralimentatie niet betalen

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kunt u via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen.

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Bron: www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie)

RedactieWelke rechten en plichten gelden er voor partneralimentatie?