Wat zijn de gevolgen van de noodmaatregel NOW voor de werknemer?

RedactieAlgemeen

Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies leiden door de coronacrisis. In het geval dat uw werkgever tenminste 20% omzet verlies verwacht kan hij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. De vraag die in dit artikel centraal staat is wat voor gevolgen de NOW-regeling heeft voor u als werknemer.

Recht op loon

Tijdens NOW heeft u recht op 100% van uw gewone salaris. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW ontvangt. Daarnaast blijven ook andere afspraken tussen u en uw werkgever gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat u nog steeds hetzelfde pensioen opbouwt.

Ontslag

Doelstelling van de NOW is dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is. Het UWV zal bij ontslagaanvragen de NOW meewegen. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Daarnaast is het zo dat u als werknemer tijdens de NOW geen WW-rechten gebruikt. Als u later alsnog ontslagen wordt dan krijgt u de WW-uitkering die u heeft opgebouwd.

Doorbetaling vakantiegeld

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Alleen als u met de werkgever (in arbeidsovereenkomst of cao) anders bent overeengekomen mag van die regel worden afgeweken. De betaling van het vakantiegeld kan dus niet door de werkgever worden uitgesteld in verband met de coronacrisis.

Plichten voor de werknemer

Uw werkgever bepaalt hoeveel u minder werkt. Het kan zijn dat andere collega’s een ander aantal uren moeten werken. De werkgever kan de vrijgekomen uren gebruiken voor uw bijscholing. U bent verplicht hieraan mee te werken.