Wanneer is iemand een medehuurder?

RedactieHuur- en woonrecht

Om te weten welke rechten je als bewoner van een woning hebt, is het belangrijk om te weten of je medehuurder van de woning bent of slechts bewoner. Wanneer de partner van de hoofdhuurder op hetzelfde adres staat ingeschreven, betekent dit niet altijd dat er sprake is van medehuurderschap. Echter, wanneer er sprake is van geregistreerd partnerschap of een huwelijk tussen de hoofdhuurder en de andere bewoner, is de ander automatisch medehuurder.

Voorwaarden medehuurder
Ook wanneer er geen sprake is van geregistreerd partnerschap of een huwelijk, kan de andere bewoner medehuurder worden. Hiervoor is het nodig dat de hoofdhuurder een verzoek indient bij de verhuurder. Indien de huurder niet hiermee instemt, kunt u na drie maanden naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter zal in beginsel alleen het verzoek afwijzen indien er niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

-de beoogde medehuurder moet zelfstandig de huur kunnen betalen;
-de beoogde medehuurder moet voldoen aan de eisen om een huisvestingsvergunning te krijgen;
-de beoogde medehuurder heeft niet de bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden;
-de woning is gedurende ten minste twee jaren het hoofdverblijf van de beoogde medehuurder en gedurende deze periode hadden partner en hoofdhuurder een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’.

Let op! Een kind van de hoofdhuurder kan in de meeste gevallen geen medehuurder worden, omdat de rechter in beginsel geen gemeenschappelijke huishouding tussen ouder en kind zal aannemen.

Rechten en plichten als medehuurder
Als medehuurder komen er een aantal rechten en plichten bij kijken. De medehuurder heeft recht op huurbescherming, waardoor de verhuurder de medehuurder niet zomaar uit de woning kan zetten. Ook de hoofdhuurder kan de medehuurder niet zomaar uit de woning zetten. Bovendien zal het huurcontract automatisch overgaan op naam van de medehuurder, indien de hoofdhuurder overlijdt of om een andere reden vertrekt. Maar de medehuurder is wel hoofdelijk aansprakelijk voor de huur. Dit houdt in dat wanneer er een huurschuld ontstaat, de verhuurder ook naar de medehuurder kan stappen voor het volledige bedrag.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.