Aan het re-integreren? Ontdek wanneer u weer recht heeft op uw volledige loon

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Loondoorbetaling tijdens re-integratie

Na een periode ziek te zijn geweest begint u aan het re-integratie traject. Langzaam bouwt u het aantal taken dat u uitvoert weer op. Hoe zit het dan met uw loondoorbetaling? Wanneer krijgt u weer 100% loon uitbetaald? En wat als uw werkgever uw functie en taken tijdens het re-integratie traject verandert?

Tijdens ziekte

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij of zij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst.

Tijdens re-integratietraject

Het re-integratie traject valt onder de ziekteperiode. Ook tijdens deze re-integratie heeft u dus recht op 70% loondoorbetaling (of hoger als dit in uw CAO ligt vastgelegd). Ook als u aan het einde van uw re-integratie traject weer bijna 100% van uw taken doet kan het voorkomen dat u nog maar 70% van uw loon betaald krijgt. Voor de wet is een werknemer namelijk ziek of niet ziek. Pas als het re-integratie traject is afgerond en u weer volledig aan het werk bent heeft u weer recht op 100% loon.

Verandering taken na ziekteperiode

Stel u krijgt tijdens uw ziekteperiode het bericht dat uw werkgever uw contract verandert en u in het vervolg andere taken met een ander loon zal gaan uitvoeren. Heeft dit dan effect op het loon dat u doorbetaald krijgt tijdens de ziekteperiode en de re-integratie?

Tijdens de ziekteperiode en de re-integratie heeft u recht op 70% van het loon dat u verdiende in de functie die u had toen u ziek werd. Een verandering in de uit te voeren taken of een loonverandering tijdens de ziekteperiode zal dus geen effect hebben op het loon dat u tijdens deze periode krijgt doorbetaald.

Heeft u het re-integratie traject afgerond? Dan kan de taakwijziging wel doorgevoerd worden en zal uw loon daarop aangepast kunnen worden.