Aanbod en aanvaarding op Marktplaats: sprake van een bindende koopovereenkomst?

RedactieContractenrecht

Dit artikel begint met een uitleg van de algemene regels met betrekking tot aanbod en aanvaarding in het contractenrecht. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de vraag in hoeverre deze principes van toepassing zijn op transacties die plaatsvinden op Marktplaats.

Aanbod en aanvaarding: algemeen

In het contractenrecht gelden specifieke regels voor aanbod en aanvaarding. Volgens deze regels is sprake van een aanbod wanneer een partij een andere partij de mogelijkheid biedt om onder bepaalde voorwaarden een contractuele verbintenis aan te gaan. Aanvaarding vindt plaats wanneer de partij die het aanbod ontvangt, akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. Aanbod en aanvaarding resulteren in een bindende overeenkomst, waarbij beide partijen gebonden zijn aan de overeengekomen voorwaarden. Belangrijk om hieraan toe te voegen is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat een advertentie waarin een individuele zaak voor een bepaalde prijs wordt aangeboden in beginsel geen aanbod is, maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Als er op een dergelijke advertentie wordt geboden, wordt dat bod beschouwd als een aanbod. Wanneer de verkoper het bod heeft aanvaard, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen de koper en de verkoper.

Marktplaats

De gebruikers van Marktplaats wijken echter af van deze algemene regels door akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden van Marktplaats. In artikel 10 lid 1 van het tweede hoofdstuk van de algemene gebruiksvoorwaarden van Marktplaats staat dat een bod in beginsel niet bindend is, zelfs niet als de verkoper het bod accepteert. Om die reden kan de koper afzien van de koop nadat het bod is geaccepteerd. De verkoper kan echter niet afzien van het accepteren van een bod, omdat hierover in de algemene gebruiksvoorwaarden van Marktplaats niets is geregeld. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.