Aansprakelijkheid voor schulden binnen een huwelijk

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

De vraag wie aansprakelijk is bij een aangegane schuld ten tijde van een huwelijk kan in verschillende situaties belangrijk zijn. Deze vraag kan bijvoorbeeld relevant zijn op het moment dat uw echtgenoot een product heeft gekocht en dit nog niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij het antwoord op de vraag in hoofdlijnen uit.

Bij een huwelijk dat is aangegaan vanaf het jaar 2018 geldt de zogeheten ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit houdt in dat alle goederen en schulden die vóór aanvang van het huwelijk gemeenschappelijk waren en hetgeen na het huwelijk gezamenlijk wordt verkregen, onder de gemeenschap valt. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk privé waren, blijven dan ook privé.

In principe is degene die schulden aangaat, hiervoor zelf aansprakelijk. Als uitgangspunt geldt dat degene die een product koopt en nog niet heeft betaald, bijvoorbeeld gewoon de schuldenaar is.

Het huwelijksvermogensrecht heeft echter bijzondere regelingen waarbij beide echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn, zelfs als één van de echtgenoten geen inspraakheeft gehad in de aankoop.

Let op! Voor producten die vallen onder de ‘gewone gang van huishouden’ geldt dat beide echtgenoten aansprakelijk zijn voor de schuld, op het moment dat de schuld tijdens het huwelijk is ontstaan. Wat onder deze gewone gang van huishouden valt, kan per huishouden verschillen. In elk geval gaat het om de kosten die te maken hebben met de dagelijkse gang van de huishouding zoals voeding enhuishoudelijke producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een nieuwe stofzuiger door jouw echtgenoot, omdat hij of zij denkt dat de huidige stofzuiger wel aan vervanging toe is. In principe valt dit type product onder de gewone gang van huishouden, omdat veel mensen wel een stofzuiger in huis hebben.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.