Conflicten op de arbeidsvloer

RedactieArbeidsrecht

Een conflict op de arbeidsvloer, het is een situatie die uw werksituatie ernstig kan verstoren. Wanneer u zich niet meer prettig voelt op uw werk vanwege een conflict met uw werkgever of een collega is het ten eerste verstandig te praten met uw leidinggevende of werkgever. Probeer samen tot een oplossing te komen. Wanneer u zich niet comfortabel voelt om met uw leidinggevende of werkgever te praten, kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. Het is erg belangrijk om tijdens dit proces wel uw werkzaamheden goed te blijven uitvoeren, zodat u later bij vervolgstappen kunt aantonen dat u zich als goed werknemer heeft gedragen.

Wanneer u er met de betreffende collega’s en leidinggevenden niet uitkomt, kunt u een mediator inschakelen. Dit is een onpartijdig persoon die samen met u en de andere partij tot een oplossing probeert te komen. Dit is een vrijwillig proces waarbij elke partij zich op elk moment kan terugtrekken.

Wanneer het aan de hand van de uitkomsten nodig is om nieuwe afspraken te maken, moet u deze goed overwegen. Het is niet verstandig zomaar akkoord te gaan met voorwaarden. Bedenk goed of dit is wat u wilt en vraag zo nodig advies. Zet daarnaast altijd alle afspraken op papier, zodat er later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Mocht het zo ver escaleren dat u er met behulp van een mediator niet uitkomt, dan kunt u naar de kantonrechter stappen. De rechter kan dan besluiten wat de beste oplossing voor het probleem is. Deze stap moet u als werknemer wel goed overwegen, aangezien het vaak niet bevorderlijk is voor de werksfeer. De rechter kan toestemming geven voor ontslag wanneer er een ‘verstoorde arbeidsverhouding’ is ontstaan. Hiervan is sprake wanneer de relatie tussen u en uw collega’s of werkgever niet meer goed komt. De werkgever moet hier wel harde bewijzen voor hebben, dit wordt niet zomaar toegewezen. Wanneer de rechter tot het besluit komt dat die verstoorde arbeidsverhouding veroorzaakt is door uw werkgever, kunt u een billijke vergoeding krijgen bovenop de transitievergoeding. De bewijslast hiervoor ligt tevens erg hoog. Voor het niet verlengen van een tijdelijk contract op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, is geen toestemming nodig van de rechter.