De buurtrechter: makkelijker geschillen beslechten

RedactieRechtshulp

Nadat er al een aantal jaar om gevraagd wordt, is het nu nog een stukje dichterbij gekomen. De nieuwe regering is bereid om te gaan experimenteren met wetgeving, waardoor rechters dichterbij de praktijk komen te staan. Het idee luidt als volgt: er komen rechters die in de buurt zitting houden, die tegen een (veel) lager bedrag aan ‘entreegeld’ (ofwel griffiekosten) recht spreken. Dit is om meerdere redenen een goed idee.

Eerstens wordt zo de drempel voor toegang tot de rechter veel lager. Mensen die bijvoorbeeld een geschil hebben met hun werkgever of die bij de garage zijn opgelicht en hun geld terug willen hoeven niet de hulp van een advocaat in te roepen om de procedure tot een succesvol einde te brengen. Geen moeilijke dagvaarding of reis naar de dichtstbijzijnde rechtbank in de buurt nodig. Ook zal zo de rest van het rechterlijke apparaat ontlast worden, waardoor deze meer tijd hebben om tot een zorgvuldige afweging in de complexere zaken te komen.

Ook komt er een schuldenrechter, die zich zal specialiseren in alle zaken die spelen rondom schuldenproblematiek. Mensen die schulden hebben, hebben vaak ook andere problemen die mede zijn ontstaan door de schulden. Het is onhandig om al deze zaken allemaal los van elkaar te behandelen, en dat is voor degene met schulden ook onaangenaam. Deze nieuwe rechter zal dus de bevoegdheid krijgen om meer dan alleen de schulden te behandelen om zo tot een beter passende oplossing te komen van geval tot geval.

Deze maatregelen zijn meer dan welkom. Al langere tijd wordt duidelijk dat de drempel voor de rechtsgang als te groot wordt ervaren door veel burgers, en deze maatregelen zullen bijdragen aan de verlaging van die drempel. Precies daarvoor is deze Rechtswinkel ooit in het leven geroepen, en elk initiatief wat hetzelfde probeert te bewerkstelligen zou hiervoor toegejuicht moeten worden.