De coronawet is ingegaan: wat verandert er voor u?

RedactieAlgemeen

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 ingegaan. Deze wet zal voor drie maanden van kracht zijn en kan mogelijk verlengd worden. Waarom moest deze wet er komen? Hoe zit het met de mondkapjesplicht? Wanneer vormt u een huishouden?

 

Waarom moest deze wet er komen?

De maatregelen die sinds maart gelden zijn geregeld in de noodverordening. Een noodverordening is echter meer geschikt voor noodsituaties. Voor de langere termijn is er dus een wettelijke basis nodig. De coronawet geeft het parlement de mogelijkheid om de maatregelen te controleren. Dit was bij de noodverordening niet mogelijk.

 

Hoe zit het met de mondkapjesplicht?

Vanaf 1 december is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen in openbaar toegankelijke gebouwen, zoals scholen, musea, bibliotheken en winkels. Het mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste plek hebben. Als u bijvoorbeeld naar het theater gaat, mag uw mondkapje af zodra u in de zaal plaatsneemt.

Op scholen is het mondkapje ook verplicht. Zowel studenten als docenten moeten een mondkapje dragen als ze zich door het gebouw bewegen. Gaan de leerlingen in de klas zitten, dan mag het mondkapje af. De leraar hoeft geen mondkapje op als hij of zij voor de klas staat.

Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken. Spatschermen voldoen hier dus niet aan. Ook sjaals en bandana’s gelden niet als mondkapje omdat zij de neus en mond niet volledig bedekken.

De mondkapjesplicht geldt niet voor mensen die vanwege ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen. Mocht een boa u hierop aanspreken, dan kan het zijn dat u zelf moet aantonen dat deze uitzondering op u van toepassing is.

Wie zich niet aan de maatregelen houdt, krijgt een boete van 95 euro. U krijgt geen strafblad.

 

Huishouden

Voorheen was de regel dat mensen van hetzelfde huishouden onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. In de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 is het begrip huishouden niet meer terug te vinden. Vanaf nu geldt dat mensen die op hetzelfde adres wonen geen afstand hoeven te houden. Hierdoor wordt het handhaven voor politie en boa’s gemakkelijker.

Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u ons bereiken via 010 – 413 00 90