De derde dinsdag in september

RedactieAlgemeen

Prinsjesdag én de gevolgen voor u en de rechtspraak:

Op de derde dinsdag in september (17 september 2019) vindt Prinsjesdag weer plaats. Tijdens Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken, het regeringsbeleid bekendgemaakt, de rijksbegroting besproken en de algemene beschouwingen voorgelegd. De bekendmaking van de algemene beschouwingen en rijksbegroting kunnen effect hebben op u en de rechtspraak.

Verwacht wordt dat de regering Europese richtlijnen zal implementeren in de nationale wetgeving, met betrekking tot BTW en andere belastingvormen. De wetgeving omtrent het belastingstelsel zal in 2020 veranderen. Zodoende zullen er wijzingen in de loonheffing plaatsvinden, waaronder een verruiming van de werkkostenregeling, vergoeding van kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag, een uitbreiding van verlofsparen en veranderingen omtrent de Wet DBA. Daarnaast wordt verwacht dat de Tweede Kamer komt met een plan voor het vereenvoudigen van het belastingstelsel, zodat het voor de belastingbetaler gemakkelijker wordt. Tevens zullen de tarieven en de voorwaarden van box één en drie (inkomensbelasting) veranderen. Naast het bespreken van het belastingstelsel zullen de tarieven van de sociale premies worden besproken en wordt er teruggeblikt op het verhoogde BTW-tarief van afgelopen jaar.

In de voorjaarsnota is ook bekendgemaakt dat op Prinsjesdag de financiering van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie wordt besproken. Sinds vorige Prinsjesdag zijn de regering en de Rechtspraak bezig met het vereenvoudigen en digitaliseren van de Rechtspraak, zodat onder andere geschilbeslechting gemakkelijker verloopt.

Kortom Prinsjesdag zal gevolgen hebben voor u in het kader van het belastingstelsel, loonheffingen, sociale premies en koopkracht. Daarnaast zal het regeringsbeleid van 2020 effect hebben op de ontwikkeling van de Rechtspraak en de rechtszaken. Houd de bekendmakingen van Prinsjesdag en de Rechtswinkel website in de gaten voor meer updates over de gevolgen voor u en de Rechtspraak in 2020 door het regeringsbeleid.

Mocht u nog vragen hebben over de gevolgen van Prinsjesdag voor u, dan kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.