De proeftijd

RedactieAlgemeen

In veel gevallen wordt aan het begin van een arbeidsrelatie een proeftijd afgesproken. In dit artikel bespreken we wat de proeftijd precies is en wat de belangrijkste regels zijn bij het afspreken van een proeftijd.

Wat is de proeftijd?
De proeftijd is een soort kennismakingsperiode die u met uw werkgever kan overeenkomen om nader kennis te maken. U en uw werkgever kunnen in deze kennismakingsperiode achterhalen of het daadwerkelijk een ‘match’ is, zoals in eerste instantie werd verwacht: u kunt achterhalen of het bedrijf of de baan aan uw verwachtingen voldoet en uw werkgever kan achterhalen of uw kwaliteiten aan zijn verwachtingen voldoen. Tijdens de proeftijd kunnen u en uw werkgever relatief gemakkelijk van de gesloten arbeidsovereenkomst af wanneer blijkt dat dit niet zo is. Hiervoor gelden echter wel een aantal regels, die hieronder worden besproken.

Hoe lang mag een proeftijd duren?
De precieze regels voor de maximale duur van een proeftijd hangen af van de vorm en inhoud van uw arbeidsovereenkomst. In ieder geval geldt dat deze proeftijd maximaal 1 maand of maximaal 2 maanden mag duren. In dit overzicht kunt u de verschillende regels vinden per situatie:

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter –> Géén proeftijd
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen de 6 maanden en 2 jaar –> Maximaal 1 maand
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer –> Maximaal 2 maanden
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd –> Maximaal 2 maanden

Let op! De proeftijd mag in principe nooit voor een langere periode worden overeengekomen dan voor 2 maanden. Er gelden hierbij echter wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer andere regels zijn beschreven in een toepasselijke cao.

Hoe spreekt u een proeftijd af?
Een proeftijd mag alleen schriftelijk worden overeengekomen. Dat doet uw werkgever door middel van een zogenoemd proeftijdbeding. Dit staat meestal in een arbeidsovereenkomst, maar het kan ook in een personeelsreglement of cao staan.

Let op! Een mondelinge afspraak over een proeftijd is niet geldig. Het gevolg daarvan is dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet per direct kan opzeggen, maar rekening dient te houden met de regels die normaal gesproken gelden voor opzegging.

Kan ik worden ontslagen en/of kan ik zelf ontslag nemen tijdens de proeftijd?
Tijdens je proeftijd mag je werkgever je in principe op ieder moment ontslaan. Hij hoeft dan geen rekening te houden met een opzegtermijn. Andersom geldt hetzelfde: ook u mag ontslag nemen tijdens uw proeftijd, bijvoorbeeld als het werk toch niet bij u past.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.