De WW-uitkering: alle feiten op een rij

RedactieSociaal Recht

In sommige tijden groeit de economie, en in sommige tijden krimpt de economie. In zulke slechte economische tijden kan het zo maar gebeuren dat u uw baan kwijtraakt. Naast dat u recht kunt hebben op een bijstandsuitkering, kunt u ook recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De regels van deze uitkering kunnen behoorlijk complex zijn.

“Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?”, “wat is de hoogte van de WW-uitkering?”, “en hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?”. Dit zijn veel gestelde vragen. In dit artikel zullen deze vragen worden beantwoord.

 

Aanspraak maken op een WW-uitkering

Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Ten eerste moet u werkloos zijn geworden. Ten tweede dient u verzekerd te zijn voor werkloosheid. Over het algemeen bent u hiervoor verzekerd als u in loondienst bent en nog niet de pensioenleeftijd heeft bereikt. Ten derde moet u minimaal 26 kalenderweken hebben gewerkt, waarbij u elke week minimaal 1 uur aan loon heeft ontvangen. Deze 26 werkweken moeten hebben plaatsgevonden in een periode van 36 weken vóórdat u werkloos werd.

Ten vierde moet u actief op zoek zijn naar werk om aanspraak te maken op de WW-uitkering. Om deze reden dient u in principe beschikbaar te zijn voor werk voor het aantal uren dat u in de afgelopen periode normaal gesproken werkte. Ten slotte moet, voor een aanspraak op een WW-uitkering, de reden van uw ontslag niet uw eigen schuld zijn. Neemt u bijvoorbeeld zelf ontslag, dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bent u volgens uw werkgever ontslagen vanwege uw eigen schuld, maar bent u het hier niet mee eens? In dat geval moet u dit ontslag aanvechten om aanspraak te kunnen maken op de WW-uitkering.

Voldoet u aan alle hierboven omschreven eisen? Dan kunt u uw WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

 

De hoogte van de WW-uitkering

De eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw WW-uitkering 75% van het zogeheten WW-maandloon. De maanden daarna, is uw WW-uitkering 70% van het WW-maandloon.

Om uw dit maandloon te berekenen, wordt gekeken naar het loon dat u kreeg in de laatste 12 maanden voordat u werkloos werd. Op basis van het loon over deze periode wordt berekend hoeveel u gemiddeld per maand verdiende: het WW-maandloon.

Bij de berekening van het WW-maandloon wordt het inkomen van uw partner of andere gezinsleden niet meegenomen. Daarnaast wordt bij de berekening ook geen rekening gehouden met uw eigen vermogen. Op de site van het UWV staat een rekenhulp om voor uw situatie een WW-uitkering te berekenen.

 

De duur van de WW-uitkering

Als u aan de zogeheten wekeneis voldoet, heeft u normaal gesproken recht op 3 maanden WW-uitkering. Als u aan de zogeheten jareneis voldoet, kunt u recht hebben op extra maanden WW-uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

U voldoet aan de wekeneis, als u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, ten minste 26 daarvan heeft gewerkt. Had u een goede reden om bepaalde weken van deze periode niet te werken? Dan wordt gedurende de periode dat u met een geldige reden niet werkte, extra terug gekeken. Had u bijvoorbeeld 20 maanden zwangerschapsverlof, dan wordt gekeken of u in de laatste 56 weken (in plaats van de normale 36 weken) voordat u werkloos werd ten minste 26 weken heeft gewerkt.

U voldoet aan de jareneis, als u de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd ten minste 4 jaar heeft gewerkt. Hierbij is van belang dat deze 4 jaren moeten worden gerekend als het zogeheten arbeidsverleden. Een jaar waarin u heeft gewerkt wordt tot uw arbeidsverleden gerekend indien u over dit jaar een minimaal aantal uren loon heeft ontvangen. Indien u voltijd heeft gewerkt, worden de jaren dat u heeft gewerkt in principe altijd als arbeidsverleden geteld.

 

Ik zoek hulp

De algemene regels van de WW-uitkering zijn hierboven kort omschreven. Zoals u kunt lezen, is het stelsel van regels omtrent de WW-uitkering enorm ingewikkeld. Daarnaast bestaan naast deze regels ook nog enkele uitzonderingen, waar bij uw aanvraag ook rekening mee wordt gehouden. Deze uitzonderingen zijn te vinden op de site van het UWV.

 

Heeft u hulp nodig bij uw situatie? Bel dan de Rechtswinkel Rotterdam voor gratis advies. Wij helpen u verder.