Donorwet aangenomen: wat betekent dit voor u?

RedactieUw recht

Vandaag is de initiatiefwet van D66 omtrent donorregistratie aangenomen door de Eerste Kamer. Met deze wet wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd. Waar u voorheen zelf expliciet toestemming moest geven of u donor wilde zijn, wordt binnenkort geregistreerd dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie indien u niet reageert op het donorformulier. Het doel van de wet is meer orgaandonoren te krijgen.

Iedere Nederlander wordt vanaf het 18e levensjaar een formulier toegestuurd waarop u kan aangeven wat uw keuze is bij het donorschap. Er bestaan vier opties:

  • Ik geef toestemming
  • Ik geef geen toestemming
  • Mijn nabestaanden beslissen, of
  • Een specifiek persoon beslist.

Met de initiatiefwet blijven deze keuzes bestaan. De grote verandering bestaat in dat iedereen die voorheen geen keuze doorgaf, niet geregistreerd werd als donor. Met de Donorwet is dit anders: geeft u geen keuze door? Dan wordt u geregistreerd als dat u toestemming geeft donor te zijn. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Ook in de nieuwe wet kunt u uw registratie altijd wijzigen. Bij de nieuwe Donorwet behouden nabestaanden inspraak in uw registratiekeuze.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33506_initiatiefvoorstel_pia