Drie opties bij het krijgen van een erfenis

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een erfenis kan als erfgenaam plots en onverwacht op uw pad komen. Hier kan veel onduidelijkheid mee gepaard gaan. Bij het kiezen wat te doen met een erfenis, bestaan drie opties. De erfenis kan zuiver worden aanvaard, beneficiair worden aanvaard, of worden verworpen. De consequenties van deze opties zijn voor veel mensen onduidelijk. In dit artikel zal bij elke optie kort worden stilgestaan, en zal worden uitgelegd welke optie het beste is in welke situatie.

 

Zuiver aanvaarden

Heeft de overleden persoon waarvan de erfenis is meer bezittingen dan schulden? Dan kunt u het beste de erfenis zuiver aanvaarden. In dit geval krijgt u alle bezittingen én alle schulden. Let op! Indien de overleden persoon meer schulden dan bezittingen had, moet u de schulden zelf betalen in het geval u zuiver aanvaardt.

            U kunt een erfenis zuiver aanvaarden door een formulier in te vullen en deze te sturen naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dit formulier ‘Verklaring nalatenschap’ is online te vinden. Aan deze procedure zitten kosten verbonden.

            In het geval dat u handelt op een manier waaruit blijkt dat u erfgenaam bent, aanvaardt u ook zuiver. In dit geval hoeft de procedure met het formulier niet te worden gebruikt om de erfenis zuiver te aanvaarden. Geld van de overledenen persoon gebruiken, of het meenemen van bezittingen zijn enkele voorbeelden waarmee u automatisch een erfenis zuiver aanvaardt.

 

Beneficiair aanvaarden

Is het onduidelijk of de overleden persoon waarvan de erfenis is meer bezittingen dan schulden had? Dan kunt u het beste de erfenis beneficiair aanvaarden. Als de overledene meer schulden dan bezittingen had, dan hoeft u deze schulden niet zelf te betalen. Als bij de erfenis meer bezittingen dan schulden horen, krijgt u het verschil daartussen.

            Voor deze manier van aanvaarden moet u het formulier Verklaring nalatenschap invullen en opsturen naar de rechtbank. Dit formulier moet, net als in het geval zuiver wordt aanvaard, worden verstuurd naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Ook aan deze procedure zitten kosten verbonden, tenzij u een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand heeft.

 

Verwerpen

Had de overleden persoon meer schulden dan bezittingen? Dan kunt u de erfenis het best verwerpen. In dit geval bent u geen erfgenaam meer. U hoeft geen schulden te betalen. Tegelijkertijd mag u ook daadwerkelijk niks van de erfenis krijgen: van fotoalbums tot geldbiljetten.

            De procedure van het verwerpen van een erfenis verloopt hetzelfde als de procedure van het aanvaarden: u vult een formulier in, en stuurt deze op naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

 

Zuiver, beneficiair, of verwerpen?

Kortom: horen meer bezittingen dan schulden bij de erfenis? Aanvaard deze dan zuiver. Twijfelt u of dit het geval is? Aanvaard dan beneficiair. Had de overleden persoon meer schulden dan bezittingen? Verwerp deze dan.

Heeft u hulp nodig bij uw situatie?  Bel dan naar de Rechtswinkel voor gratis advies.