Geldt de onderhoudsplicht ook voor stiefouders?

RedactieAlgemeen

Ouders van een kind hebben een onderhoudsplicht omtrent de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Hoe zit dat bij een stiefouder? Moeten zij evenveel in de kosten bijdrage als de ‘echte’ ouder?

Volgens de wet heeft een stiefouder verplichtingen jegens zijn stiefkind. Er is sprake van een stiefouder als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de vader of moeder van het stiefkind. Bij ongehuwd samenwonen is er dus geen sprake van een wettelijke onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht duurt voort zolang uw stiefkind deel uitmaakt van uw gezin. Gaat u scheiden met de vader of moeder van uw stiefkind, dan heeft u geen onderhoudsplicht meer voor het kind.

De vraag die zich vaak voor doet is hoe de verhouding ligt in de bijdrage van kosten voor de verzorging en opvoeding van het stiefkind. In beginsel is de onderhoudsplicht van de ouder en de stiefouder gelijk. Er mag echter rekening worden gehouden met ‘bijzondere omstandigheden van het geval’. In het bijzonder moet er dan gekeken worden naar de verhouding tussen ouder en kind en tussen stiefouder en kind. Hierbij speelt mee de duur dat de stiefouder al in beeld is, contact tussen ouder en kind en het gegeven dat de ‘echte’ ouder een nauwere band heeft dan de stiefouder. Ook kan er worden gekozen om de kosten voor de verzorging en opvoeding van het kind te verdelen naar rato van draagkracht. Deze verhoudingen kunnen ervoor zorgen dat er redenen zijn om van de hoofdregel af te wijken.

Ondanks de wettelijke onderhoudsplicht voor stiefouders kan de bijdrageplicht van de stiefouder in ‘bijzondere omstandigheden van het geval’ nihil worden gesteld. Of de onderhoudsplicht voor stiefouders nog lang voort zal duren is nog maar de vraag. Er ligt al een geruime tijd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin wordt gepleit voor een afschaffing van de onderhoudsverplichting voor stiefouders. De vraag is of dit wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.