Gevolgen voor een werknemer bij een reorganisatie

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Een aankondiging van een reorganisatie zorgt vaak voor veel onrust en onzekerheid op de werkvloer. Bij een reorganisatie worden grote veranderingen binnen het bedrijf doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in financiële nood is of omdat het gaat verhuizen. In dit artikel bespreken wij enkele gevolgen van een reorganisatie en de bijbehorende rechten voor de werknemer.

Informatie en overleg

Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers tijdig te informeren over een voorgenomen reorganisatie. Hierbij moet de werknemer geïnformeerd worden over de voorgestelde maatregelen, de gevolgen voor de werknemer en de redenen voor de reorganisatie.

Sociaal plan

Vaak wordt er bij een reorganisatie een sociaal plan opgesteld. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over ontslagvergoedingen, begeleiding naar ander werk en scholing.

Selectiecriteria

Bij het bepalen van de werknemers die worden getroffen door de reorganisatie, moet gebruik worden gemaakt van objectieve criteria. Zo is discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of etniciteit is verboden.

Ontslagbescherming bij vast contract of tijdelijk contract

In principe hebben werknemers met een vast contract recht op ontslagbescherming. De werkgever is om die reden verplicht om deze werknemer eerst te herplaatsen binnen het bedrijf. Pas als de werkgever kan aantonen dat er geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing binnen het bedrijf, kan tot ontslag worden overgegaan. Indien het contract wordt beëindigd, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als de werkgever deze vergunning krijgt, kan hij tot ontslag overgaan. De werkgever moet binnen vier weken laten weten dat de werknemer wordt ontslagen. Ook moet hij rekening houden met de opzegtermijn.

Werknemers met een tijdelijk contract zijn kwetsbaarder tijdens een reorganisatie. Werkgevers kunnen er namelijk voor kiezen om een tijdelijk contract niet te verlengen. Werknemers met een tijdelijk contract hebben wel recht op duidelijke communicatie over de reorganisatie en afhankelijk van de situatie kunnen zij soms aanspraak maken op een transitievergoeding.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.