Heb ik recht op kindgebonden budget?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

 

U kunt kindgebonden budget, een toeslag van de Belastingdienst, aanvragen indien u een of meerdere kinderen heeft jonger dan 18 jaar.

Er gelden hiervoor een aantal vereisten:

  • U heeft 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
  • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank OF u onderhoudt uw kind in belangrijke mate (hiermee wordt bedoelt dat u voldoende meebetaalt aan de kosten van uw kind). Wanneer u gaat scheiden, wordt in het ouderschapsplan afgesproken welke ouder de kinderbijslag krijgt.
  • Het inkomen van u (en uw partner) is niet te hoog
  • U heeft niet te veel bezit
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning

De hoogte van kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, of u een partner heeft en de leeftijd van uw kind. Hoe ouder het kind, hoe hoger kindgebonden budget. Dit komt doordat de schoolkosten voor oudere kinderen hoger zijn. Deze verhoging hoeft u niet zelf aan te vragen. Dit wordt automatisch doorgevoerd.

Het kindgebonden budget kan om verscheidene redenen stoppen:

  • Uw jongste kind is 18 jaar geworden
  • De persoon op wiens naam de toeslag staat, is overleden
  • U gaat samenwonen met iemand die al kindgebonden budget krijgt
  • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor kindgebonden budget