Heb ik recht op een toevoeging?

RedactieAlgemeen

Iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Wanneer u weinig inkomen heeft, is het handig om na te gaan of u recht heeft op een toevoeging. De toevoeging wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Met de toevoeging wordt bedoeld dat de overheid een deel van uw rechtsbijstand bekostigt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de advocaat, maar ook de kosten voor eventuele mediation. Wel betaalt u altijd zelf een eigen bijdrage.

Voorwaarden
De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u recht heeft op een toevoeging. Dit wordt gedaan aan de hand van uw verzamelinkomen en uw vermogen van twee jaar geleden, oftewel ‘het peiljaar’. Indien u dit jaar (2024) wilt weten of u recht heeft op een toevoeging wordt er dus gekeken naar uw verzamelinkomen en vermogen van 2022.

Voor 2022 geldt er een maximaal verzamelinkomen van €31.000,- voor alleenstaande. Voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of geregistreerd partners zijn ligt dit maximum op €44.000,-. Ook voor alleenstaande ouders ligt dit maximum op €44.000,-.

Naast het verzamelinkomen wordt er ook gekeken naar uw vermogen in 2022. Hieronder valt bijvoorbeeld spaargeld. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan €31.747,- voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn ligt het maximale vermogen op €63.494,-.

Als uw verzamelinkomen of uw vermogen in 2022 hoger was dan deze bedragen, heeft u geen recht op een toevoeging in 2024 en dient u de rechtsbijstand in beginsel zelf te betalen. Als uw inkomen nu minstens 15% lager is dan in het peiljaar, kunt u echter verzoeken of de Raad voor Rechtsbijstand naar uw verzamelinkomen en vermogen van het meest recente jaar kan kijken. Dit wordt een ‘peiljaarverlegging’ genoemd. Op basis hiervan kunt u alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging.

Overige voorwaarden
Naast het verzamelinkomen en het vermogen worden er nog twee voorwaarden gesteld. Zo moet het inschakelen van een advocaat of mediator de enige oplossing zijn, en moet het gaan om een geschil van minimaal €250,-.

Indien u onder deze bedragen blijft en ook aan de overige twee voorwaarden voldoet, heeft u recht op een toevoeging.

Let op! Er wordt wel altijd een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen en van het soort rechtsbijstand. Zo wordt er voor mediation een lagere eigen bijdrage gevraagd dan voor een advocaat.

Terugbetalen na afloop van de rechtszaak
In sommige gevallen moet u de kosten die u vergoed heeft gekregen voor de rechtsbijstand terugbetalen. Indien de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan het bedrag dat vastgesteld is voor dat jaar, dan moet u de kosten van uw advocaat of de mediator toch zelf betalen, dit bedrag heet de resultaatsgrens. De resultaatsgrens voor 2024 ligt op €18.476,-.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.