Het recht van overpad: de belangrijke feiten op een rij

RedactieHuur- en woonrecht

Regelmatig is bij burenruzies is het recht van overpad de oorzaak van het onderliggende conflict. Dit recht van overpad is het recht van een persoon om over het terrein van een ander te gaan. Dit recht kan van groot belang zijn in verschillende situaties, zoals bij de toegang tot een afgelegen huis of het gebruik van een gedeelde weg. Voor veel mensen is het recht van overpad een onduidelijk begrip. Dit artikel gaat in op dit recht, en behandelt enkele belangrijke punten die in een discussie hierover van belang zijn.

 

Wat is het recht van overpad?

Het recht van overpad is het recht om een bepaald stuk grond, het ‘dienende erf’, te gebruiken om naar een ander stuk grond, het ‘heersende erf’, te komen. Met andere woorden, het geeft iemand toestemming om gebruik te maken van een bepaalde route of doorgang over het eigendom van iemand anders om toegang te krijgen tot een bepaalde plek, zoals een afgelegen achtertuin of een openbare weg. Het recht van overpad is gevestigd op het heersende erf: het stuk grond dat wordt bereikt door gebruik te maken van het recht van overpad.

Het recht van overpad wordt een ‘afhankelijk recht’ genoemd. Dat houdt in dat dit recht zo nauw verbonden is met het heersende erf, dat deze elkaar volgen. Dit betekent dat dit recht van overpad automatisch wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar als het heersend erf wordt verkocht. Bij het verkopen van een stuk grond met daarop een recht van overpad, moet dit worden vermeld bij de verkoop.

Het recht van overpad mag niet zomaar worden beperkt: je mag bijvoorbeeld niet zomaar een hek op het dienende erf plaatsen. Tegelijkertijd moet het recht op een manier worden gebruikt die het minst belastend is voor de eigenaar van het dienende erf.

 

Hoe komt het recht van overpad tot stand?

Het recht van overpad kan op verschillende manieren tot stand komen. Zo kan het recht schriftelijk worden vastgelegd door een notaris. Hierbij kunnen beperkingen van het recht van overpad worden afgesproken, zoals bepaalde tijden waarop het recht kan worden uitgeoefend. De notaris stelt een zogeheten notariële akte op, en schrijft deze in bij het kadaster. Deze akte kunt u dan ook opvragen bij het kadaster.

Een andere manier waarbij het recht van overpad tot stand kan komen is verjaring. Zo kan een recht van overpad tot stand komen op een dienend erf als dit erf heel vaak wordt gebruikt om bij het heersende erf te komen. Daarnaast moet dit minimaal voor langer dan 10 jaar zijn gebeurd, waarbij niet hoefde te worden beseft dat het recht van overpad niet bestond.

 

Hoe kan een recht van overpad worden beëindigd?

Het recht van overpad kan eindigen als omstandigheden zijn veranderd waardoor het recht van overpad niet meer nodig is. Bij een discussie hierover kunt u naar de rechter stappen. De rechter kan het recht van overpad beëindigen.

 

Het recht van overpad: reden tot ruzie

Samenvattend is het recht van overpad een belangrijk recht dat de toegang tot een locatie mogelijk maakt door het gebruik van een stuk grond van een andere persoon. Dit recht is vaak terug te vinden in een notariële akte, die kan worden opgevraagd bij het kadaster. Het recht van overpad kan tot stand komen als hier al lang en regelmatig in bepaalde omstandigheden gebruik van is gemaakt. Ten slotte kan het recht van overpad worden beëindigd door de rechter.

Heeft u vragen over uw situatie? Bel dan de Rechtswinkel Rotterdam voor gratis juridisch advies. Wij helpen u verder.