Het zwangerschaps- en bevallingsverlof

RedactieAlgemeen

Wanneer u in verwachting bent van een kind, bent u aan het eind van uw zwangerschap vaak niet in staat om uw werkzaamheden te verrichten. Om fysieke ongemakken te voorkomen heeft de wetgever het zwangerschaps- en bevallingsverlof in het leven geroepen. Maar wanneer heeft u nou recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, en voor welke duur? Heeft u dan ook recht op een uitkering? En waar heeft u recht op  in het geval u zzp’er bent? In dit stuk wordt ingegaan op deze vragen en wordt kort uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 Wanneer heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en voor welke duur?

Als u zwanger bent en werkt of een WW-, ziektewet- of  loongerelateerde WGA-uitkering van het  UWV krijgt heeft u recht op zwangerschapsverlof. Het maakt daarbij niet uit of u vast in dienst bent of als uitzendkracht werkt. Na de bevalling heeft u dan recht op bevallingsverlof.

De totale duur van het zwangerschapsverlof bedraagt 6 weken. Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. U kunt dus het begin van uw zwangerschapsverlof berekenen door vanaf de dag na de datum waarop u bent uitgerekend 6 weken terug te tellen. U moet uiterlijk 4 weken voor de dag waarop u uitgerekend bent met zwangerschapsverlof. Als u later dan 6 weken voor de dag waarop u uitgerekend bent met zwangerschapsverlof gaat, mag u de rest van uw zwangerschapsverlof optellen bij uw bevallingsverlof.

Nadat u bent bevallen heeft u recht op minstens 10 weken bevallingsverlof opvolgend op uw zwangerschapsverlof. Uw bevallingsverlof  gaat in na de dag van bevalling. Sinds 2015 is het mogelijk om de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen op te nemen. Het gaat in dit geval om het verlof wat overblijft na 6 weken na de datum waarop u bevallen bent. Dit overgebleven deel van uw verlof mag u opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U dient hiervoor wel een aanvraag in te dienen bij uw werkgever.

Maar wat nou als uw baby eerder of later wordt geboren dan de datum waarop u bent uitgerekend? In het geval dat uw baby eerder wordt geboren mag u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken bij uw bevallingsverlof optellen. In het geval dat uw baby later wordt geboren mag u deze dagen bij uw bevallingsverlof optellen. Uw bevallingsverlof wordt dus verlengd en de duur van uw bevallingsverlof bedraagt dus meer dan 10 weken.

 Zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Als u in verwachting bent van een kind en verlof  krijgt heeft u ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze uitkeringen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg( WAZO).Als uw zwangerschapsverlof loopt heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling heeft u tijdens uw bevallingsverlof recht op een bevallingsuitkering.

Als u een werknemer bent vraagt uw werkgever beide uitkeringen voor u aan. U krijgt dan 100% van uw dagloon. Uw werkgever ontvangt de uitkering en uw werkgever betaalt uw loon gewoon door. U merkt in principe dus niets van de uitkering.

Als u een WW-, ziektewet- of  loongerelateerde WGA-uitkering krijgt,  heeft u ook tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering bedragen dan ook 100% van uw dagloon. Uw dagloon wordt berekend aan de hand van uw uitkering die u voor uw verlof kreeg.

ZZP’er

Sinds 2008 hebben zwangere zzp’ers recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor de duur van ten minste 16 weken. Dit wordt de ZEZ-uitkering genoemd en kan worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van deze uitkeringen is afhankelijk van uw situatie, maar bedraagt maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. De zwangerschap heeft ook invloed op het urencriterium van 1225 uur wat een zelfstandige dient te halen voor de zelfstandigen- en startersaftrek. U mag vanwege uw zwangerschap voor de periode van 16 weken de niet-gewerkte uren meetellen alsof u de uren wel gemaakt had.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ons bellen op 010-4130090.