Hoe krijgt u precies een borgsom terug en mag deze verrekend worden met de huur?

RedactieAlgemeen

 

Iedereen die een huurovereenkomst betreffende een woning aangaat krijgt er mee te maken: de waarborgsom. Het is heel normaal om een waarborgsom bij aanvang van de huurovereenkomst over te maken aan de verhuurder. In een ideale situatie wordt ook de gehele borgsom aan het einde van de overeenkomst weer aan u teruggestort. Het is echter niet altijd zo dat u de borgsom (in zijn geheel) terugkrijgt. In welke gevallen is dit nou geoorloofd en hoe zorgt u ervoor dat u de gehele borgsom netjes terug kan verwachten?

 

Een waarborgsom is eigenlijk een bedrag wat de eventuele door u toegebrachte schade kan dekken aan het einde van de huurovereenkomst. Dit houdt in dat als u schade veroorzaakt aan de huurwoning, de verhuurder de waarborgsom in kan houden om eventuele reparaties te kunnen betalen.

 

Allereerst is het handig om bij de aanvang van uw huurovereenkomst foto’s te maken van de schade die reeds aanwezig is en deze foto’s met een vermelding aan de verhuurder toe te sturen. Zo voorkomt u dat uw waarborgsom wordt ingehouden voor schade die u niet zelf heeft aangericht.

Desalniettemin ligt de bewijslast voor de schade wel bij de verhuurder. Het is dus aan de verhuurder om te bewijzen dat u schade heeft aangericht, dit hoeft u in beginsel niet zelf te doen. Maar om misverstanden te voorkomen is het altijd verstandig om zelf ook even foto’s te maken en dit netjes te overleggen.

 

De hoofdregel is in principe dat je de huurwoning moet achterlaten in dezelfde staat als hoe je de huurwoning hebt aangetroffen. Dat betekent dat wanneer u de muren een andere kleur heeft geschilderd, gaten heeft geboord om planken op te hangen en dergelijke handelingen, dit ook allemaal weer ongedaan moet maken. Zo zorgt u ervoor dat de nieuwe huurder goed van de woning kan genieten. Zijn deze aanpassingen zonder enorme kosten terug te draaien? Dan schiet u niet tekort in uw verplichting uit de overeenkomst. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat in uw huurovereenkomst toestemming is verleend om aanpassingen te maken. Gaat het echter om grote veranderingen die u zonder toestemming heeft gedaan? Neem dan even contact op met uw verhuurder om dit door te spreken, allicht wordt het verrekend met de borg maar u kunt het ook op een andere manier oplossen. Heeft u grote veranderingen toegebracht aan de woning met toestemming? Dan is er uiteraard niets aan de hand.

 

Daarnaast is het handig om ook te weten dat als er niets in uw huurcontract is opgenomen over een eventuele aanvangsstaat, er wordt aangenomen dat de woning is achtergelaten zoals hij is aangetroffen. De verhuurder moet dan het tegendeel bewijzen maar daar bent u niet toe gehouden.

 

Als huurder bent u alleen aansprakelijk voor de schade die aan u is toe te rekenen, of schade die is ontstaan door onzorgvuldig handelen aan uw kant. Dit houdt in dat als u expres of per ongeluk schade toebrengt aan de huurwoning en die schade is aan u toe te rekenen, dat u dan ook gehouden bent om in te staan voor die schade. Dit kan door of de schade te (laten) repareren of te wachten tot dat de borg verrekend moet worden. Het feit dat de schade aan u toegerekend moet kunnen worden, om u schadeplichtig te stellen houdt uiteraard ook in dat grote schade die u niet zelf heeft veroorzaakt dus ook niet voor uw rekening komt.

Dit betekent dat enorme schade die is ontstaan door gebreken aan de woning zelf of algemene slijtage niet voor uw rekening komen! De verhuurder mag dan ook niet zomaar uw waarborgsom inhouden of een deel hiervan verrekenen. De verhuurder is verantwoordelijk voor grote schade aan de woning zelf en is ook gehouden dit te repareren wanneer uw woongenot door dergelijke schade verminderd wordt.

 

Als laatste is het goed om te weten dat de verhuurder nog openstaande huur mag verrekenen met de waarborgsom. Hieraan zijn echter wel een paar eisen verbonden. U moet wel in wezen een schuld hebben bij de verhuurder die opeisbaar en aantoonbaar is. Is dit niet het geval dan mag de waarborgsom niet onder meer ingehouden worden. Heeft u bijvoorbeeld een huurwoning die u inclusief huurt en waarbij u het gas, water en licht aan de verhuurder moet voldoen? Dan is een daar ontstane schuld pas een voor de verhuurder opeisbare schuld en derhalve een verrekenbare schuld, wanneer zonder meer is vast komen te staan dat u die openstaande rekening moet voldoen. Is dit nog niet zeker? Dan kan de verhuurder de waarborgsom niet zomaar inhouden.

 

Wat betreft de regels over de waarborgsom staat de wet vrij veel aan de kant van de huurder. U bent namelijk de mindere partij en in veel gevallen van schade ook afhankelijk van de verhuurder. Houd dus in gedachte dat u bij aanvang van de huurovereenkomst goede afspraken maakt en uw contract goed naleest, om verrassingen te voorkomen. Maar houd ook in gedachte dat u lang niet altijd gehouden bent om alle schade te voldoen, enkel wanneer deze schade aanzienlijk is en deze schade aan u is toe te rekenen.