Hoe moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Zuiver aanvaarden

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden als de overleden persoon meer spullen dan schulden had. Bij zuivere aanvaarding krijgt u namelijk alle spullen en schulden van de overleden persoon. Had hij meer schulden dan spullen? Dan moet u de schulden van uw eigen geld betalen.

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden door een formulier in te vullen bij de Rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt het formulier ook invullen bij de notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Zuiver aanvaarden kan ook op een andere manier. U kunt de erfenis ook zuiver aanvaarden door dingen te doen waarmee u laat zien dat u erfgenaam bent. U neemt bijvoorbeeld spullen mee naar huis, verkoopt spullen of gebruikt de bankrekening van de overleden persoon.

Denkt u dat de overleden persoon meer schulden dan spullen had? Pas dan op dat u niets doet waarmee u laat zien dat u erfgenaam bent. Want hierdoor aanvaardt u de erfenis zuiver en moet u alle schulden betalen. U kunt uw keuze voor aanvaarden of verwerpen niet terugdraaien.

Beneficiair aanvaarden

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden als u niet zeker weet of de overleden persoon meer schulden dan spullen had. Of als u ondanks dat toch de erfenis wilt regelen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u alle spullen van de overleden persoon gebruiken om zijn schulden te betalen. U krijgt wat er daarna over is. Had de overleden persoon meer schulden dan spullen? Dan hoeft u de overgebleven schulden niet van uw eigen geld te betalen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u deze ‘vereffenen’. Zo heten de regels die vertellen hoe u de erfenis moet regelen. Houdt u zich hier niet aan? Dan moet u mogelijk toch de schulden van uw eigen geld betalen.

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden door een formulier in te vullen bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Verwerpen

U kunt de erfenis verwerpen als de overleden persoon meer schulden dan spullen had. Of als u om een andere reden de erfenis niet wilt hebben.

Als u de erfenis verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. Dat betekent dat u de schulden van de overleden persoon niet hoeft te betalen. Maar u mag ook niets hebben, zoals foto’s of andere spullen. Verder hoeft u niets te regelen dat met de erfenis te maken heeft.

U kunt een erfenis verwerpen door een formulier in te vullen bij de rechtbank. Dit is de Rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.