Hoe werkt een binnenlandse adoptie?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

In Nederland zijn er weinig ouders die ervoor kiezen om volledig afstand te doen van hun kind en hun rechten als ouder. De mogelijkheden om een kind te adopteren dat geboren is in Nederland is daardoor beperkt. Het adopteren van een Nederlands kind is echter niet uitgesloten. Wel zijn er een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan een binnenlandse adoptie.

De adoptie moet namelijk in het belang van het kind zijn en wordt daarom uitgesproken door een rechter. De adoptieouders worden na deze uitspraak de juridische ouders van het kind. Naast dat een adoptie in het belang van het kind is moet het kind tevens onder de 18 jaar zijn en zijn de biologische ouders het eens met de adoptie. Deze laatste voorwaarden geldt echter niet wanneer de biologische ouders nooit met het kind hebben samengeleefd, het ouderlijk gezag hebben misbruikt, de verzorging van het kind op grove wijze hebben verwaarloosd of zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf tegen het kind.

Voor het adopteren van een kind is een verzoek bij de rechtbank nodig. Een advocaat zal het betreffende verzoek indienen. Belanghebbende kunnen inspraak hebben in een adoptie die bij de rechtbank is aangevraagd. De rechter zal bepalen wie de belanghebbenden zijn. Vaak worden alleen de biologische ouders van het kind gezien als belanghebbenden. Zij mogen hun mening geven over de adoptie. Dit kan tijdens de zitting of via een schriftelijke verklaring van de advocaat.

Als de belanghebbenden het eens zijn met de adoptie dan kan de instemmingsverklaring worden getekend. Dit formulier wordt als kopie bij het adoptieverzoek gevoegd. Als de belanghebbenden niet reageren dan wordt de adoptie door de rechter beoordeeld.

De rechter zal voor zijn beoordeling over de adoptie worden bijgestaan met een advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt dan gezinsonderzoek gedaan en door een expert van de Raad wordt er gekeken of de adoptieouders goed voor het kind kunnen zorgen. Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan ontstaat de adoptie. Vanaf dat moment zijn de adoptieouders de juridische ouders van het kind. Dit wordt tevens neergelegd in het gezagsregister bij de rechtbank.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.