Hoe zit het met mijn uitkering als ik ga samenwonen?

RedactieAlgemeen

Stel, u zit in de bijstand. U wilt graag met iemand samenwonen. Maar heeft dit effect op uw uitkering? In dit stuk zal ik ingaan op zowel de bijstand als op de AOW. Eerst zal ik uitleggen wat er bedoeld wordt met een gezamenlijke huishouding, vervolgens leg ik uit welk gevolg samenwonen heeft en tot slot zal ik aangeven wat u moet doen als u inderdaad gaat samenwonen.

Gezamenlijke huishouding

De gemeente noemt 2 groepen als het gaat om een uitkering. De eerste groep zijn de alleenstaanden en de tweede groep zijn de mensen met een gezamenlijk huishouden. Hiermee wordt samenwonen bedoeld. Partners vallen in ieder geval in deze groep. Ook mensen die geen relatie met elkaar hebben kunnen vallen onder een gezamenlijk huishouden, bijvoorbeeld vrienden die samen een huis huren. Er zijn twee voorwaarden om als gezamenlijk huishouden bestempeld te worden. Van beiden moet het hoofdverblijf in dezelfde woning zijn, en u moet voor elkaar zorgen of allebei bijdragen in de kosten van het huishouden. Het gaat vooral om de tweede voorwaarde. Als u samen een aantal keer in de week boodschappen doet maar officieel niet in hetzelfde huis woont, kan het toch zijn dat de gemeente dit als samenwonen bestempeld.

Gevolgen

Wat de gevolgen zijn van samenwonen voor uw uitkering hangt af uw nieuwe situatie. Heeft uw partner of huisgenoot een vaste baan? Of spaargeld? In ieder geval is de regel dat wanneer mensen samen een huishouden delen, men goedkoper uit is en dus minder geld nodig hebben om rond te komen. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd. U wordt dus sowieso gekort in uw uitkering. Om een inschatting te maken van waar u recht op heeft, raad ik u deze website aan, en deze website.

Ik ga samenwonen, wat nu?

Veranderingen in uw situatie zult u zelf moeten doorgeven. Als u bijstand ontvangt, moet dit bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Als u AOW ontvangt, moet u dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Hierbij wil ik u er nog wel op wijzen dat er streng gecontroleerd wordt door de gemeente of sociale dienst. Zo kunnen ze vragen om bankafschriften, kijken ze of u samen boodschappen doet, en naar een eventueel samenwooncontract. Ook mogen ze in een ernstig geval zelfs een huiszoeking doen. Ik raad u dan ook aan om goed met de gemeente of sociale dienst te communiceren, want het kan zijn dat u uw recht op een uitkering kwijtraakt als u dit niet doet.

Als u meer vragen heeft over dit onderwerp (of natuurlijk over een ander juridisch probleem), staan wij u graag te woord!