Voogdij, hoe werkt dat?

RedactieAlgemeen

 

Wanneer u ouder bent van minderjarige kinderen, moet u er niet aan denken dat u er niet meer voor u kind zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door overlijden of om een andere reden. Het is niet prettig om over na te denken, maar een dergelijke situatie kan zich ooit wel voordoen. Een voogd neemt dan het juridische gezag over. In dit artikel bespreek ik de verschillende manieren waarop u een voogd kunt aanwijzen of waarop een voogd kan worden aangewezen wanneer u dat niet vooraf regelt.  

Wat is een voogd?
In principe zijn de ouders van het kind degenen die het gezag over het kind uitoefenen. Dit wordt anders als beide ouders geen gezag kunnen uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer beide ouders overlijden, maar ook wanneer de rechter beslist dat de ouders geen ouderlijk gezag meer hebben. In dat geval moet er een voogd worden aangewezen. Die neemt vervolgens het gezag over het kind op zich. Om als voogd te worden aangewezen, is vereist dat de voogd minimaal 18 jaar oud is, niet onder curatele is gesteld en niet lijdt aan een geestelijke ziekte. Ook is het belangrijk dat de voogd de benoeming accepteert. De voogd beheert het vermogen van het kind en is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Wat betreft de verzorging is het niet zo dat de voogd dit verplicht is zelf te doen het kind kan ook in een pleeggezin worden geplaatst. De voogdij eindigt wanneer het kind de leeftijd van 18 heeft bereikt. 

Hoe kan een voogd worden aangewezen?
U kunt in uw testament opnemen wie u wil aanwijzen als voogd. Dit kunt u bij de notaris doen. Als u geen voogd heeft aangewezen dan kiest de rechter een voogd. De rechter zal in eerste instantie kijken naar het belang van het kind. Wanneer de rechter een voogd aanstelt hoeft dit niet persé een familielid te zijn. Een jeugdbescherming kan ook worden aangewezen als voogd.

De rechtbank zal op eigen initiatief de procedure in gang zetten om een voogd te benoemen. Wanneer niemand het juridische gezag heeft dan zal de Raad van de Kinderbescherming onderzoek doen. Zij zullen dan contact opnemen met de directe betrokkenen om zo snel mogelijk een geschikte voogd te vinden.  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken op 010 413 00 90.