Huurbescherming bij onderhuur

RedactieAlgemeen

Als onderhuurder heeft u ook huurbescherming. Dit houdt onder andere in dat uw huur niet zomaar mag worden opgezegd.

Onderverhuur houdt in dat u van iemand huurt die zelf de woning of ruimte van iemand anders heeft gehuurd (de hoofdverhuurder). Onderhuur van een gehele woning is alleen toegestaan wanneer de verhuurder toestemming heeft van de hoofdverhuurder. Wanneer het om een deel van een woning gaat, is onderverhuur in beginsel toegestaan. Dit is alleen uitgesloten wanneer in het huurcontract is opgenomen dat dit niet mag.

Zoals hierboven reeds aangegeven heeft u als onderhuurder ook huurbescherming. U kunt dus niet zonder reden uit uw woning worden gezet. Wanneer uw verhuurder vertrekt, maar zijn medeverhuurder in de woning blijft kunt u de woning blijven huren wanneer de medeverhuurder de huurovereenkomst voortzet. De medeverhuurder wordt dan de nieuwe (onder)verhuurder. U heeft dan een onderhuurovereenkomst met de vroegere medeverhuurder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u huurt van een stelletje wat vervolgens uit elkaar gaat. Als de man vervolgens de woning verlaat en de vrouw blijft in de woning, kunt u, als de vrouw de huurovereenkomst voortzet, de woning blijven huren. De vrouw wordt in dit geval de nieuwe verhuurder en daardoor loopt de huurovereenkomst gewoon door.

Wanneer er geen medeverhuurder is en de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de onderverhuurder eindigt, is het afhankelijk van de situatie of u huurbescherming geniet. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het huren van een volledige woning en een gedeelte van een woning. Huurt u een hele woning? Dan geniet u huurbescherming ten opzichte van de hoofdverhuurder. De hoofdverhuurder wordt dan de nieuwe verhuurder. Er sprake van een voortgezette huurovereenkomst. Wanneer u of de hoofdverhuurder de (onder)verhuur wil beëindigen zal tussenkomst van de rechter nodig zijn. Er kan binnen 6 maanden na het aangaan van de voortgezette huurovereenkomst aan de rechter worden gevraagd of hij de voortgezette huurovereenkomst wil beëindigen. Daar moet wel een goede reden voor zijn. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u de huur niet meer kunt betalen door een gewijzigde financiële situatie.

Bij het huren van een gedeelte van een woning geniet u geen huurbescherming. Bij een gedeelte van een woning kunt u denken aan het huren van een kamer. In zo’n geval gaat de huurovereenkomst tussen u en de onderverhuurder niet over op de hoofdverhuurder. U zult dan opzoek moeten gaan naar een nieuwe woonruimte.