Ik ben vrijgesteld van werk, mag dit zomaar?

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Helaas komt het voor: u wordt vrijgesteld van werk en mag niet meer naar uw werk komen om arbeid te verrichten. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. U bevindt zich in een lastige situatie, de arbeidsrelatie is immers verstoord, u bent het niet met uw werkgever eens en u voelt zich misschien gekwetst. Toch is het belangrijk om te weten welke stappen u kunt ondernemen. Mag u zomaar een vrijstelling van werk krijgen, wat zijn de gevolgen en wat kunt u hiertegen doen?

Wanneer mag u vrijgesteld worden van werk:

Allereerst is het belangrijk om te weten dat u niet zomaar vrijgesteld mag worden van werk. Hier zitten belangrijke vereisten aan verbonden. Er moet namelijk één of meer van de onderstaande redenen aanwezig zijn, wil uw werkgever u kunnen vrijstellen van werk.

  • Er moet sprake zijn van een zwaarwichtige reden. U heeft zich bijvoorbeeld ernstig misdragen of er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.
  • Het inzetten van een minder ingrijpend middel is niet meer mogelijk, dit is bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing.
  • De werknemer functioneert niet naar behoren op de werkvloer. Dit is in het verleden al medegedeeld maar naar mening van de werkgever heeft dit geen resultaat opgeleverd.

Gevolgen vrijstelling van werk:

Het gevolg van een vrijstelling van werk is dat u niet meer naar uw werk mag komen om arbeid te verrichten. Wel moet uw loon doorbetaald worden tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Uw werkgever mag uw loon niet inhouden. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de vrijstelling van werk een beslissing is van de werkgever, dit komt dan voor het risico van de werkgever en daarom is hij verplicht uw loon door te betalen. Hierbij speelt de reden voor de vrijstelling van werk of de verwijtbaarheid geen rol.

Let op: in sommige gevallen is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen dat bij een vrijstelling van werk of wel schorsing of wel non-actiefstelling u geen recht heeft op doorbetaling van het loon. Dit is dus een uitzondering en zult u moeten  terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.

Uw recht op vakantiedagen komen te vervallen. Hier maakt u dus geen aanspraak meer op.

Wat kunt u doen tegen de vrijstelling van werk:

De eerste stap die u kunt ondernemen is om in gesprek te gaan met uw werkgever. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken door middel van een protestbrief te schrijven. Hierin gaat u niet akkoord met de vrijstelling van werk en geeft u aan dat u beschikbaar blijft om arbeid te verrichten. Ook geeft u hierin aan dat u verwacht uw salaris doorbetaald te krijgen.

Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst. Soms sturen werkgevers een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst mee bij de vrijstelling van werk. U bent niet verplicht toezeggingen te doen. We raden u altijd aan om eerst juridisch advies in te winnen alvorens iets te tekenen.

De periode dat uw loon nog wordt uitbetaald kunt u benutten om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Let hierbij op of een nevenwerkzaamhedenbeding of wel een concurrentiebeding bij u van toepassing is.

Ook kan het voorkomen dat een werkgever zijn boekje te buiten is gegaan en zich niet aan de vereisten heeft gehouden die hij moet volgen bij een vrijstelling van werk. Het kan daarom zijn dat u recht heeft op een éxtra vergoeding naast een transitievergoeding. Uiteraard is een ontslag met wederzijds goedvinden ook mogelijk. We raden aan om ook hierover eerst juridisch advies in te winnen.

Conclusie:

Al met al moet er dus sprake zijn van een zwaarwichtige reden. Uw werkgever mag u dus niet zomaar vrijstellen van werk. Uw loon moet doorbetaald worden tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever maak bezwaar door middel van een protestbrief. Ook kunt u ons altijd bellen voor advies alvorens u een beslissing maakt.