Ik heb een ongeluk gehad met mijn fiets, wie is er aansprakelijk voor mijn schade?

RedactieAlgemeen

Bij schade in het verkeer betalen partijen altijd hun eigen schade. De enige uitzondering is als de schuld heel duidelijk bij één iemand ligt. Als fietser ben je in het verkeer altijd extra beschermd bij een verkeersongeluk met een motorvoertuig, omdat u dan natuurlijk extra kwetsbaar bent. Als fietser wordt u gezien als ‘zwakke verkeersdeelnemer’ Er zijn dus verschillen tussen ongelukken met andere fietsers of ongelukken met een motorvoertuig.

Bij een ongeluk met een motorvoertuig betaalt de bestuurder van het motorvoertuig altijd minimaal 50% van de schade, ook als het uw eigen schuld was als fietser. De rest van de kosten worden zo verdeeld dat degene met de meeste schuld de meeste kosten heeft. Was het ongeluk volledig de schuld van de motorrijtuigbestuurder? Dan betaalt deze de volledige schade. Als u als fietser het ongeluk zelf veroorzaakt en de motorvoertuigbestuurder hier niets aan kon doen, hij stond bijvoorbeeld geparkeerd, dan moet u de schade wel volledig zelf betalen. Er was namelijk sprake van overmacht.

Als u een ongeluk hebt met een andere fietser zijn de regels iets anders. Mocht de andere fietser het ongeluk hebben veroorzaakt, dan betaalt die alle schade. Wanneer u allebei schuld hebt, dan betaalt u beiden een deel van de schade. Degene met de meeste schuld, betaalt het meest. Als het uw eigen schuld was, dan betaalt u alle schade. Ook de schade van de andere fietser. Er is extra bescherming voor een ongeluk met een kind onder de 14 jaar. Ook al had u daar even veel schuld, kan het zijn dat u meer moet betalen. Dit hangt af van de situatie. Mocht duidelijk zijn dat het kind expres het ongeluk heeft veroorzaakt, dan geldt dit natuurlijk niet.

Heeft u een ongeluk gehad zonder andere partij? Bijvoorbeeld omdat u tegen een paaltje aanrijdt. Dan moet u uw eigen schade en de schade die u heeft veroorzaakt betalen. Het kan zijn dat uw verzekeraar de schade vergoedt, hiervoor moet u zelf contact opnemen met uw verzekeraar.

Heeft u een ongeluk gehad door dat er een gebrek was aan de weg? Denk hierbij aan een losliggende putdeksel in het fietspad. In deze situatie kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Dit gebrek in de weg moet dan wel daadwerkelijk gevaar opleveren en er moet een causaal verband tussen de schade en het ongeval bewezen kunnen worden. Wat van belang is, is dat bij normaal weggedrag van de weggebruikers er een gevaar en risico aanwezig was. Als de schade niet kon worden voorkomen, is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Hij is ook niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen beschikbaar waren om nog meer onderhoud of controle te plegen. Het zou niet redelijk zijn om te verwachten dat een wegbeheerder elk uur van de dag elke weg checkt. Een wegbeheerder kan dan volstaan met tijdig en duidelijk waarschuwen van weggebruikers. De risico’s moeten duidelijk zijn en de eventuele risico’s van het niet opvolgen van de waarschuwing ook. Een wegbeheerder is ook niet aansprakelijk als blijkt dat de weggebruiker zelf verwijtbaar gedrag heeft vertoond, zoals te hard rijden.