Ik wil de erfenis namens een minderjarige verwerpen, hoe pak ik dat aan?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene heeft u de volgende opties: de erfenis zuiver aanvaarden, de erfenis beneficiair aanvaarden of de erfenis te verwerpen. Wanneer u weet of verwacht dat de erfenis negatief zal zijn, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden of de erfenis te verwerpen. De erfenis is negatief wanneer de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Bij minderjarigen is de wettelijk vertegenwoordiger zelfs verplicht om een erfenis beneficiair te aanvaarden of de erfenis te verwerpen. Zo kan de minderjarige niet aansprakelijk worden voor eventuele schulden in een erfenis. Maar hoe pakt u dit aan als wettelijk vertegenwoordiger?

Hoe verwerpt u een erfenis namens een minderjarige?

Wanneer u de wettelijk vertegenwoordiger bent van de minderjarige, kunt u door middel van een aantal stappen de erfenis laten verwerpen.

Stap 1: U zult een ‘Verzoek machtiging verwerping’ in moeten vullen. Dit formulier kunt u vinden op rechtspraak.nl. U kunt ‘verzoek machtiging verwerping’ intypen in Google, waarna u dit formulier kunt vinden. Zorg ervoor dat u het formulier ondertekent.

Stap 2: U zult informatie naar de rechtbank van de woonplaats van de minderjarige ter attentie van de kantonrechter moeten sturen of persoonlijk af moeten geven bij de informatiebalie, gezamenlijk met het ingevulde en ondertekende formulier. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam- en adresgegevens van de overledene;
  • Naam- en adresgegevens van het minderjarige / minderjarigen;
  • Kopieën van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en van de minderjarige(n);
  • Bewijzen/document waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is; of bewijzen/documenten die de omvang van de nalatenschap aantonen én een onderbouwing waarom u de nalatenschap vanwege een ander dan financieel belang van de minderjarige wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Stap 3: De kantonrechter zal binnen een aantal weken beslissen, waarna u deze beslissing zult ontvangen. De kantonrechter zal wanneer de erfenis negatief is, het verwerpen van de nalatenschap in ieder geval in het belang van de minderjarige achten.

De kantonrechter kan wel of geen toestemming geven voor het verwerpen van de erfenis:

  • Indien de kantonrechter toestemming geeft voor het verwerpen van de erfenis gaat u verder met stap 4;
  • Indien de kantonrechter geen toestemming geeft voor het verwerpen van de erfenis, is het verwerpen niet mogelijk. De minderjarige zal dan de erfenis beneficiair aanvaarden.

Stap 4: U zult het formulier ‘Verklaring nalatenschap’ dienen in te vullen. Dit formulier kunt u vinden op rechtspraak.nl. U kunt ‘formulier verklaring nalatenschap minderjarige’ intypen in Google, waarna u dit formulier kunt vinden. Zorg er wederom voor dat u dit formulier ondertekent.

Stap 5: De volgende documenten zult u naar de kantonrechter dienen te sturen of persoonlijk dienen af te geven:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier verklaring nalatenschap minderjarige erfgenaam;
  • De toestemming (machtiging) van de kantonrechter op uw verzoek om de nalatenschap namens de minderjarige te verwerpen;
  • Een kopie van de overlijdensakte; en
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en van de minderjarige(n).

Stap 6: Geef alle documenten, zoals in stap 5 genoemd, persoonlijk af bij de informatiebalie of stuur deze documenten naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene t.a.v. de kantonrechter.

Stap 7: Binnen enkele weken ontvangt u een ‘akte nalatenschap’.

Stap 8: Vervolgens wordt de beneficiaire aanvaarding of verwerping van de erfenis ingeschreven in het boedelregister.

Let op: Wanneer u de erfenis van de minderjarige wilt verwerpen, dient u dat binnen drie maanden te doen. Wanneer u dat niet binnen drie maanden doet, zal de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair aanvaarden.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090