Kan ik afzien van een aankoop die ik onder invloed van een geestelijke stoornis heb gedaan?

RedactieConsumentenrecht

U heeft iets gekocht op het moment dat u een geestelijke aandoening had, zoals een inzinking of een psychose. Wanneer u hier uit komt wilt u de aankoop retourneren en uw geld terug. Wat zijn uw mogelijkheden?

Ontbreken van een wil

Een koopovereenkomst is alleen geldig wanneer datgene dat de consument zegt overeenkomt met wat hij wil. Wanneer hij iets koopt terwijl hij lijdt aan een geestelijke stoornis kan het zijn dat dit niet het geval is omdat hij de koopovereenkomst helemaal niet wilde sluiten. Er kan dan ook geen sprake zijn van een geldige aankoop.

Wanneer is de koopovereenkomst ongeldig?

Niet iedere aankoop die gedaan is onder invloed van een geestelijke stoornis is ongeldig. Om de overeenkomst te kunnen vernietigen is het allereerst nodig dat de consument de aankoop heeft gedaan door de stoornis. Als hij na een weloverwogen beslissing de aankoop ook zou doen, blijft de overeenkomst geldig. Wanneer de aankoop nadelig was voor de koper, wordt vermoeden dat hij deze tijdens een psychische stoornis heeft gedaan. De verkoper kan wel tegenbewijs leveren. Als aan deze voorwaarde is voldaan is de overeenkomst niet geldig en kan de consument retourneren en zijn geld terug krijgen.

Vertrouwen van de verkoper

Het kan echter wel zo zijn dat de verkoper zich beroept op gerechtvaardigd vertrouwen. Dit houdt in dat hij niet had kunnen weten dat er sprake was van een geestesstoornis tijdens de aankoop. De verkoper heeft hierbij de plicht om te onderzoeken of de consument de aankoop wel wil doen. Hoe kennelijk nadeliger voor de consument, hoe beter dit onderzoek moet zijn. Als de verkoper echt niet had kunnen weten dat er sprake was van een geestelijke aandoening, is de overeenkomst toch geldig.

Bewijs

De consument zal dus drie dingen moeten bewijzen, namelijk dat hij een geestelijke stoornis had, dat de overeenkomst alleen tot stand is gekomen door de geestelijke aandoening of dat hij nadeel heeft geleden door de aankoop en als laatste dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat hij een geestesstoornis had.

Dit is uiteraard alleen van toepassing als het een juridische procedure wordt. De consument kan voor het zo ver is altijd in de algemene voorwaarden kijken of er een retourbeleid is. Hier kan een consument altijd een beroep op doen, ongeacht of hij een geestelijke stoornis heeft of niet.