Mag ik mijn vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

RedactieAlgemeen

Als werknemer is het belangrijk om ook uw rust te pakken tussen het werken door. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of om te genieten van het weer. Maar hoe zit het met de vakantiedagen wanneer u deze niet op heeft kunnen maken in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd? Heeft u dan pech? Of mag u de vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar? En zo ja, mogen de vakantiedagen oneindig lang worden meegenomen om vervolgens bijvoorbeeld 6 maanden achter elkaar vakantiedagen op te kunnen nemen?

De vakantiedagen zijn opgedeeld in twee soorten: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Als werknemer heeft u recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Deze wettelijk aantal vakantiedagen bedragen 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. U kunt uw vakantiedagen in dagen of losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt de werkgever uw loon door.

Werkt u het hele jaar 32 uur per week, dan heeft u recht op 128 vakantie-uren per jaar. Wanneer u werkdagen van 8 uur per dag heeft, betekent dit dat u in totaal 16 dagen vakantie per jaar kunt opnemen.

De wettelijke vakantiedagen mag u als werknemer zijnde meenemen naar het volgende jaar. Het is van belang dat u deze wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar op zal nemen. Neemt u deze wettelijke vakantiedagen niet binnen 6 maanden na het opbouwjaar op, dan zullen deze wettelijke vakantiedagen vervallen. Wel is het mogelijk om schriftelijk met uw werkgever af te spreken dat u deze wettelijke vakantiedagen langer mag meenemen.

Stel u heeft in 2021 recht op 128 wettelijke vakantie-uren, maar van deze vakantie-uren heeft u maar 100 uur opgemaakt. Dit betekent dat u 28 wettelijke vakantie-uren mee mag nemen naar 2022. Wanneer u voor 1 juli 2022 deze 28 wettelijke vakantie-uren niet heeft opgemaakt, dan vervallen deze dagen. Dus na 1 juli 2022 kunt u geen gebruik meer maken van deze 28 wettelijke vakantie-uren wanneer u deze niet heeft opgenomen voor deze datum.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Boven de wettelijke vakantiedagen, mag de werkgever u extra vakantie-uren aanbieden. Dit worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Deze bovenwettelijke vakantiedagen zijn vastgelegd in uw cao of werkgeversreglement en verschillen per branche of bedrijf.

De vervaltermijn bij de bovenwettelijke vakantiedagen verschilt met de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen namelijk pas na 5 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan.

Stel u heeft in 2020 bovenwettelijke vakantiedagen overgehouden, dan kunt u deze opnemen tot en met 31 december 2025. Mocht u deze bovenwettelijke vakantiedagen niet opgenomen hebben op 31 december 2025, dan vervallen deze bovenwettelijke vakantiedagen.

Er geldt echter een uitzondering op de regel dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden vervallen. Deze uitzondering houdt in dat de vervaltermijn van 6 maanden niet geldt als een werknemer een goede reden heeft om niet in staat te zijn geweest de vakantiedagen op te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, waarbij hij vrijgesteld is van de verplichting tot re-integratie. De wettelijke vakantiedagen in het geval van de uitzondering zullen na 5 jaar alsnog vervallen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090