Mag ik op vakantie terwijl ik in de Ziektewet zit?

RedactieArbeidsrecht, Sociaal Recht

Het kan natuurlijk zo zijn dat u om wat voor reden dan ook in de ziektewet zit, maar nog wel op vakantie wil. Dit mag, maar hier zijn een aantal regels aan verbonden.

Als u op vakantie gaat terwijl u in de Ziektewet zit moet u dit altijd aan het UWV doorgeven. Het UWV is de instantie die controleert of personen in de ziektewet zich aan hun plichten houden. Daarom heeft het gevolgen voor uw uitkering als u op vakantie gaat en dit niet doorgeeft aan het UWV. Uw uitkering wordt dan tijdelijk minder, u krijgt geen uitkering meer of u krijgt een boete. Hoe en wanneer u dit moet doorgeven verschilt per uitkering.

Vakantie doorgeven met een WW-uitkering

Ontvangt u een WW-uitkering? Geef uw vakantie dan uiterlijk één dag voor vertrek door aan het UWV. Dit doet u met het ‘Wijzigingsformulier WW’. Dit formulier vindt u op Mijn UWV. Het aantal dagen dat u op vakantie mag hangt af van uw situatie en het moment waarop uw uitkering begonnen is. U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Is uw uitkering na 1 januari dit jaar begonnen? Dan berekent het UWV uw vakantiedagen naar verhouding. Bijvoorbeeld: als uw uitkering op 1 september begint, krijgt u dat jaar voor 4 maanden een uitkering. U heeft dan recht op maximaal 5 vakantiedagen.

U hoeft niet te solliciteren op de vakantiedagen waarop u recht heeft. Indien u langer op vakantie gaat, krijgt u over die dagen geen uitkering en heeft u wel sollicitatieplicht.
Indien u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht meer heeft, heeft u 65 vakantiedagen per kalenderjaar. Ook dan krijg je over die dagen geen uitkering.

Weekenden en feestdagen telt het UWV niet mee als vakantiedagen. Een dagje weg ziet het UWV ook niet als vakantie en hoeft u niet door te geven. Ook van belang is dat u geen vakantiedagen kunt opsparen en meenemen naar het volgende kalenderjaar.

Vakantie doorgeven met een WIA-, WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering
Heeft u een WIA-, WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering? Dan dient u dit twee weken van tevoren door te geven als u langer dan 4 weken op vakantie naar het buitenland gaat. Dit doet u met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’, die ook op de website van het UWV staat. Indien u korter dan 4 weken op vakantie naar het buitenland gaat, hoeft u dit niet aan het UWV door te geven. Als u in Nederland op vakantie gaat, hoeft u dit helemaal niet door te geven. U moet tijdens uw vakantie wel bereikbaar zijn.

Vakantie doorgeven met een Ziektewet-uitkering

Met een Ziektewet-uitkering is het niet nodig toestemming aan het UWV te vragen als u op vakantie wilt. U dient het echter wel door te geven. Dit doet u met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft. Vul bij ‘Opmerkingen/aanvullingen’ in wanneer en hoelang u op vakantie bent. Indien u naar het buitenland gaat, geeft u uw vakantie en uw vakantieadres uiterlijk 2 weken voor uw vertrek aan het UWV door. Als u in Nederland blijft, geeft u uw vakantie uiterlijk binnen 48 uur na vertrek aan het UWV door. Uw vakantieadres doorgeven is dan niet nodig.

Zorg er ook met een Ziektewet-uitkering voor dat u ook tijdens uw vakantie bereikbaar bent. Het UWV kan u bijvoorbeeld per brief uitnodigen voor een gesprek. Zorg er daarom altijd voor dat iemand anders uw post kan lezen terwijl u niet thuis bent. Lukt dat niet, laat het UWV dan weten dat u uw post tijdelijk niet leest.