Mag mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

RedactieAlgemeen

Indien u werkzaam bent als werknemer voor een werkgever heeft u zeer waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst. Hier staan vooral de rechten en plichten geregeld van zowel u als werknemer, maar ook die van de werkgever. Maar mag de werkgever deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die zijn opgesteld op basis waarvan u arbeid verricht. Zoals gezegd worden deze vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld hoeveel loon u ontvangt, of u recht heeft op een reiskostenvergoeding en hoeveel vakantiedagen u kunt opnemen.

Er zijn twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Over de primaire arbeidsvoorwaarden worden bijna altijd afspraken gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van uw salaris. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn hier een toevoeging op. Bijvoorbeeld het recht op een reiskostenvergoeding of een auto van de zaak.

Eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden

In principe kunnen de arbeidsvoorwaarden alleen worden gewijzigd met instemming van de werknemer. Wanneer deze instemming ontbreekt zijn er een aantal mogelijkheden waarop de arbeidsvoorwaarden alsnog eenzijdig gewijzigd kunnen worden. Dit is dan dus zonder de instemming van de werknemer.

Ten eerste kunnen de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd indien een contract van bepaalde tijd afloopt. Als er dan een nieuw contract wordt opgesteld kunnen hier wijzigingen in worden doorgevoerd.

Ten tweede kunnen werkgevers het contract eenzijdig wijzigen door gebruik te maken van een wijzigingsbeding. Dit beding moet dan schriftelijk met u zijn overeengekomen. Echter kan er niet zomaar een beroep worden gedaan op een wijzigingsbeding. Hiervoor moet de werkgever een zwaarwichtig belang hebben. Dit belang moet zo zwaarwichtig zijn dat het belang van de werknemer redelijkerwijs moet wijken.

Als laatste is er ook nog een manier voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te wijzigen zonder wijzigingsbeding. Hiervoor zijn wel strengere regels die stellen dat er een redelijk voorstel gedaan moet worden aan de werknemer. Als er in redelijkheid van de werknemer kan worden verwacht dat hij deze wijziging(en) zou moeten accepteren, rust er een verplichting op de werknemer om ook daadwerkelijk mee te werken.

Arbeidsvoorwaarden Illustraties en vectorbeelden - iStock