Mag uw verhuurder zomaar de huur verhogen? Uw rechten als huurder bij onrechtmatige huurverhoging

RedactieHuur- en woonrecht

Huurverhoging is een onderwerp dat vaak tot bezorgdheid leidt bij huurders. Het is belangrijk om te begrijpen welke regels en beperkingen er zijn. In dit artikel zullen wij deze kwestie bespreken en zullen wij behandelen wat u als huurder kunt doen bij een onrechtmatige huurverhoging.

Regels bij huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Verhuurders mogen maximaal één keer per jaar de huur verhogen met een door de overheid vastgesteld percentage. Dit percentage wordt bepaald op basis van de inflatie en kan per jaar variëren. Huurders moeten ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de huurverhoging. Let wel op; de regels voor het verhogen van de huur zijn anders bij een sociale huurwoning dan bij een woning in de vrije sector. Voor de precieze percentages kunt u “Rijksoverheid.nl” raadplegen.

Gebreken aan de woning

Als de verhuurder aantoonbare verbeteringen aan de woning heeft aangebracht, kan dit een reden zijn voor een huurverhoging. Deze verhoging moet echter wel in verhouding staan tot de waarde van de verbeteringen.

Gewenste huurprijs

In sommige gevallen kan de verhuurder een huurverhoging voorstellen om de huurprijs in overeenstemming te brengen met vergelijkbare woningen in de omgeving. Dit moet echter binnen de wettelijke grenzen blijven en er moeten vergelijkbare woningen beschikbaar zijn.

Beperkingen aan huurverhogingen

Maximale huurprijs

Er geldt een wettelijk maximum voor huurverhogingen, zowel voor de jaarlijkse verhoging als voor verhogingen op andere gronden. De huurprijs mag niet boven deze maximale huurprijs uitkomen.

Afwijzing door de Huurcommissie

Huurders hebben het recht om bezwaar te maken bij de Huurcommissie tegen een voorgestelde huurverhoging. Als de Huurcommissie oordeelt dat de verhoging onredelijk is, kan deze worden afgewezen.

Wat te Doen als de huur onrechtmatig verhoogd wordt?

Als u als huurder van mening bent dat de voorgestelde huurverhoging onrechtmatig is, zijn er stappen die u kunt ondernemen.

Voor een sociale huurwoning

U kunt als eerste bezwaar maken bij de verhuurder door middel van een brief, waarin u stelt dat u het niet eens bent met de huurverhoging. Belangrijk is dat u deze brief verstuurt voordat het nieuwe huurtarief ingaat. De tweede mogelijkheid is het simpelweg niet betalen van de huurverhoging, de enige mogelijkheid dat deze huurverhoging dan door de verhuurder doorgevoerd kan worden, is met toestemming van de huurcommissie. Zo zorgt u er voor dat de Huurcommissie een oordeel kan vellen over het wel of niet rechtmatig verhogen van de huur. Wanneer u niet tijdig bezwaar maakt, of de huurverhoging betaalt, dan zit u helaas aan de huurverhoging vast.

Vrije sector huur

U kunt middels een aangetekende brief aan uw verhuurder kenbaar maken dat deze huurverhoging niet mag. Indien u er samen met uw verhuurder niet uitkomt, kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Let op; u moet dit binnen vier maanden doen, gerekend vanaf de datum dat de huurverhoging ingaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.