Mag uw werkgever zomaar uw arbeidsvoorwaarden wijzigen?

RedactieAlgemeen

Over het algemeen mag uw werkgever niet eenzijdig een aanpassing maken aan uw arbeidsvoorwaarden. Wel kan het zo zijn dat er een wijzigingsbeding is opgenomen in uw contract. Maar zelfs dan moet de werkgever een zwaarwegend belang hebben om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Om te weten of uw werkgever zomaar uw arbeidsvoorwaarden kan wijzigen moet u eerst in uw arbeidsovereenkomst (contract) kijken of er een wijzigingsbeding in is opgenomen.

 

Wat als er geen wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst staat?

In het geval dat er geen wijzigingsbeding is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst, hoeft u niet akkoord te gaan met de wijziging. Alleen in speciale gevallen kan het zijn dat u akkoord moet gaan. Als er bijvoorbeeld een onacceptabele situatie ontstaat door uw weigering. De werkgever moet dan aantonen aan de hand van redelijkheid en billijkheid dat de situatie door de weigering onacceptabel is geworden. Denk hierbij aan het veranderen van de openingstijden van uw werkplek. Stel u werkt in een restaurant op maandag, maar het restaurant gaat dicht op maandag. Dan kan door weigering om op een andere dag te werken een onacceptabele situatie ontstaan.

 

Wat als er wel een wijzigingsbeding is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst?

Zelfs als er wel een wijzigingsbeding is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst mag uw werkgever niet zomaar een eenzijdige aanpassing maken in uw arbeidsvoorwaarden. Voor een eenzijdige wijziging moet er sprake zijn van een zwaarwegend belang. Dit belang moet een gegronde reden zijn voor de wijziging. Daarnaast moet uw werkgever dit eerst met u bespreken. Er moet naar redelijkheid bepaalt worden of er een gegronde reden is voor wijziging. Bijvoorbeeld als het bedrijf in financieel zwaar weer verkeerd kan uw werkgever u vragen minder uren te werken. De omstandigheden moeten dusdanig veranderen dat een regeling uit de arbeidsvoorwaarden niet ongewijzigd kan worden voortgezet.