Moet een webshop mijn bestelling leveren bij een prijsfout?

RedactieAlgemeen

Verplicht leveren

Bestelt u iets online? Dan is de webwinkel verplicht om uw bestelling te leveren tegen de afgesproken prijs. Dat is het bedrag dat op de website stond toen u het product bestelde.

Ook bij een prijsfout moet de webwinkel leveren. Bijvoorbeeld als er volgens de verkoper een verkeerde prijs op de website stond, toen u bestelde. De webwinkel moet het product meestal leveren tegen de afgesproken prijs in deze situaties:

  • Er is een klein verschil tussen de prijs op de website en de prijs die de verkoper later vraagt.
  • De prijs is ongeveer hetzelfde als de prijs bij andere bedrijven.
  • De verkoper geeft aan dat het om een stuntprijs of speciale aanbieding gaat.

Te lage prijs

Soms is de prijs fout, maar hoeft de webshop de bestelling toch niet te leveren. De prijs is dan zo laag, dat het duidelijk niet klopt. Bijvoorbeeld een tv die voor € 10 wordt aangeboden, terwijl andere bedrijven dezelfde tv voor € 1.000 verkopen. Voor iedereen is duidelijk dat de prijs veel te laag is. Zo’n situatie heet een kennelijke vergissing.

Bij een ‘kennelijke vergissing’ gaat het vaak om een groot verschil in prijs. De webwinkel hoeft het bestelde product meestal niet te leveren.

Twijfel over prijs

Wilt u online een aankoop doen en is de prijs veel lager dan u verwacht? Check dan altijd de prijs. Bekijk bijvoorbeeld wat hetzelfde soort product van hetzelfde merk bij andere bedrijven kost. Bij eengroot verschil in prijs heeft de verkoper misschien een fout gemaakt.

Vraag aan de verkoper of hij de prijs wil controleren als u denkt dat de prijs te laag is. U kunt dit het beste per e-mail doen. Bewaar de reactie van de verkoper. Geeft de verkoper aan dat de prijs op de website klopt? Dan moet hij het product voor deze prijs aan u verkopen.

Verkoper levert niet

Levert de verkoper niet? En mocht u erop vertrouwen dat de prijs klopte? Vraag de verkoper dan in een brief om het product te leveren. Verzamel ook bewijzen van het aanbod van de verkoper. Bijvoorbeeld een schermafdruk van zijn online aanbieding, of bewijs van de prijs bij andere bedrijven.

Reageert de verkoper niet op uw brief, of levert hij het product niet? Kijk dan of de verkoper is aangesloten bij de geschillencommissie U kunt daar een klacht indienen.